Hyppää sisältöön
Media

Julkisen vallan vahingonkorvausvastuusta selvitys

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2010 11.00
Tiedote -

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevasta lainsäädännöstä on valmistunut selvitys. Oikeusministeriön tilaaman selvityksen on laatinut oikeustieteen tohtori Suvianna Hakalehto-Wainio Helsingin yliopistosta. Selvityksessä selostetaan julkisyhteisön korvausvastuuta koskevan sääntelyn nykytilaa ja soveltamisympäristössä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi selvitysmies esittää ehdotuksensa sääntelyn uudistamiseksi.

Julkishallinnon toimintatavat ja oikeudellinen toimintaympäristö ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet merkittävästi. Julkisyhteisön korvausvastuuta koskeviin 1970-luvulla voimaan tulleisiin vahingonkorvauslain säännöksiin ei kuitenkaan ole tehty olennaisia muutoksia. Esimerkiksi perus- ja ihmisoikeusloukkausten hyvittämisessä on puutteita, joihin on kiinnitetty huomiota myös vuonna 2009 annetussa valtioneuvoston selonteossa Suomen ihmisoikeuspolitiikasta.

Julkisyhteisön korvausvastuu on monitahoinen kokonaisuus. Sääntelyn uudistamistarpeita sekä mahdollisten lainmuutosten toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia on tärkeä harkita perusteellisesti. Selvitys on tänään lähetetty laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen oikeusministeriössä päätetään mahdollisista jatkotoimista.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, puh. 09 1606 7713

Selvitys

Sivun alkuun