Hyppää sisältöön
Media

Uudella koulutuksella osaamista lainvalmisteluun

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2013 7.46
Tiedote -

Lainvalmistelussa tarvittavaa ministeriöiden virkamiesten osaamista aiotaan laajentaa ja syventää uudella koulutuksella.

Ensi viikolla käynnistyvä valtioneuvoston yhteinen lainvalmistelun koulutusohjelma on yksi menetelmä parantaa lainvalmistelun laatua.

Koulutusohjelma on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka hallitsevat lainvalmistelutyön perusteet. Ensimmäisen kurssin 30 osallistujaa ovat lainvalmistelutyössä toimivia, kokeneita ministeriöiden ja keskusvirastojen virkamiehiä.

Perinteisen oikeudellisen osaamisen lisäksi ohjelmassa on uusina elementteinä koulutusta lainvalmisteluprosessin hallinnasta, vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnista sekä lainvalmistelussa tarvittavista viestintä- ja yhteistyötaidoista. Uudenlaisia vuorovaikutustaitoja lainvalmistelija tarvitsee muun muassa kansalaisten sähköisessä osallistumisympäristössä Otakantaa.fi:ssä.

Koulutuksen tavoitteena on myös yhtenäistää lainvalmistelukäytäntöjä ja menettelytapoja valtioneuvostossa. Lisäksi koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia sekä osaamisen jakamiseen että toisilta oppimiseen.

Koulutus on suunniteltu ministeriöiden yhteistyönä oikeusministeriön asettamassa lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmässä. Mukana valmistelussa on ollut koulutuksen toteutuksesta vastaava HAUS kehittämiskeskus Oy.

Nyt alkava koulutusohjelma on pilotti. Tavoitteena on pilotoinnin jälkeen vakiinnuttaa koulutusohjelma ja kehittää edelleen sen sisältöä ja toteutusta.

Lainvalmistelu on osa toimenkuvaa kaikkiaan noin 700 virkamiehellä valtioneuvoston piirissä.

Uuden koulutusohjelman taustalla on Sujuvampaan lainvalmisteluun hankkeessa tehty lainvalmistelun osaamiskartta, jossa on määritelty valtioneuvostossa lainvalmistelussa tarvittava osaaminen, ja lainvalmistelun prosessiopas (linkki sivun alaosassa), jossa on kuvattu lainvalmistelun eteneminen ja vaiheet sekä niitä koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maija Salo, puh. 02951 50194, sähköposti: etunimi.A.sukunimi(at)om.fi
suunnittelija Hanna-Leena Iso-Ketola, puh. 02951 50506, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun