Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt utbildningsprogram för att höja lagberedningskompetensen inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2013 7.46
Pressmeddelande -

Den kompetens som ministeriernas tjänstemän behöver vid lagberedning ska utvidgas och fördjupas genom ett nytt utbildningsprogram. Syftet med statsrådets gemensamma utbildningsprogram i lagberedning, som inleds nästa vecka, är att förbättra kvaliteten på lagberedningen.

Utbildningsprogrammet är avsett för sakkunniga som redan har grundläggande kunskaper i lagberedningsarbete. I den första kursen deltar 30 erfarna tjänstemän som sköter lagberedningsuppgifter vid ministerier och centrala ämbetsverk.

Vid sidan av traditionella juridiska kunskaper gäller studierna även hantering av en lagberedningsprocess, bedömning av alternativa regleringssätt och konsekvenser samt de kommunikations- och samarbetskunskaper som lagberedningsarbetet förutsätter. Lagberedarna ska kunna växelverka med medborgare på ett nytt sätt bland annat när de använder medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet, Dinåsikt.fi.

Utbildningen syftar också till att skapa enhetligare lagberedningspraxis och förfaringssätt inom statsrådet. Dessutom erbjuder utbildningen deltagarna möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter samt dela kunskaper och lära sig av andra.

Utbildningsprogrammet har planerats i ett samarbete mellan ministerierna i en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministerietför utveckling av lagberedningskompetensen. Även HAUS kehittämiskeskus Oy, som svarar för genomförandet av utbildningsprogrammet, har deltagit i beredningen.

Utbildningsprogrammet inleds som ett pilotprojekt, och syftet är att efter piloteringen etablera programmet och ytterligare utveckla dess innehåll och genomförande.

Sammanlagt cirka 700 tjänstemän inom statsrådet sköter lagberedningsuppgifter.

Bakom det nya utbildningsprogrammet ligger kompetenskartan för lagberedningsprocessen, där det anges för hela statsrådets del vilken kompetens som krävs för de uppgifter som ingår i processen, samt Processhandboken för lagberedningen, som beskriver de olika faserna i lagberedningen och presenterar bestämmelserna, föreskrifterna och anvisningarna som gäller lagberedning. Båda dessa handlingar har utarbetats inom projektet Smidigare lagberedning.

Utbildningsprogrammet i lagberedning (pdf på finska) finns på www.om.fi.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Maija Salo, tfn 02951 50194, e-post: förnamn.A.efternamn(at)om.fi
planerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen