Hyppää sisältöön
Media

Uudistettu lainvalmistelun kuulemisohje nyt kaikille avoimessa lausuntopalvelussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2015 10.15
Tiedote

Oikeusministeriössä valmisteltu luonnos ministeriöiden virkamiehille tarkoitetuksi lainvalmistelun kuulemisohjeeksi on nyt lausunnolla kaikille avoimessa verkkopalvelussa lausuntopalvelu.fi. Luonnokseen voi ottaa kantaa 16. marraskuuta asti.

Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten sidosryhmien kuten viranomaisten, asiantuntijoiden, järjestöjen, yritysten ja kansalaisten näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta asiasta.

Kuulemisen tavoitteena on valmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Sidosryhmien kuulemisen ja osallistumisen kautta lainvalmistelijat ja päätöksentekijät saavat asiantuntija- ja kokemustietoa sekä näkemyksiä valmisteilla olevan asian vaikutuksista eri kohderyhmiin.

Ohjeet kattavat kuulemisen suunnittelun ja menetelmät sekä saadun palautteen käsittelyn. Ohjeissa on myös määritelty lausuntoajan vähimmäispituus ja valmistelun avoimuutta edistävät menettelytavat.

Ohje korvaa aiemman ohjeen vuodelta 2010. Keskeisimmät muutokset ohjeen sisällössä koskevat lausuntopalvelu.fi:n käyttöä lausuntomenettelyssä. Ohjeen tueksi on tehty säädösvalmistelijoille suunnattua tukiaineistoa, joka helpottaa kuulemisprosessin suunnittelua ja toteutusta lainvalmistelussa. Luonnos oppaaksi

Lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn

Lausuntopalvelu-verkkopalvelun käyttö laajenee koko ajan, ja tavoitteena on, että jatkossa kaikki julkishallinnon lausunnot pyydetään lausuntopalvelun kautta.

Lausuntopalvelun tarkoituksena on helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä. Lausuntoja valmisteilla olevista asioista voivat antaa niin kansalaiset, järjestöt kuin viranomaisetkin.

Perinteisen lausuntokäytännön mukaisesti pyynnöt voidaan edelleen kohdistaa tietyille vastaajille. Kaikki annetut lausunnot ovat näkyvillä ja niitä on mahdollisuus kommentoida palvelussa.

Lausuntopalvelu on osa oikeusministeriön kehittämiä ja ylläpitämiä verkkodemokratiapalveluja, joihin kuuluvat myös sivustot otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Demokratiapalvelut on koottu sivustolle demokratia.fi.

Lisätietoja:
suunnittelija Outi Slant, puh. 02951 50251 ja
neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348

Sivun alkuun