Hoppa till innehåll
Media

Den förnyade anvisningen för hörande vid lagberedning kan kommenteras på utlåtande.fi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2015 10.15
Pressmeddelande

Justitieministeriet har berett ett utkast till anvisning för hörande vid lagberedning som riktar sig till ministeriernas tjänstemän. Utkastet finns nu i den öppna webbtjänsten utlåtande.fi där det kan kommenteras fram till den 16 november.

Med hörande avses inhämtande av centrala intressentgruppers, såsom myndigheters, sakkunnigas, organisationers, företags och medborgarnas åsikter, kunskaper och erfarenheter om ett ärende som håller på att beredas.

Målet med hörandet är att trygga en öppen och högklassig beredning. Genom att höra intressentgrupperna och ge dem möjlighet att delta i beredningen kan lagberedarna och beslutsfattarna inhämta information som baserar sig på sakkunskap och erfarenheter samt samla in intressentgruppernas synpunkter på konsekvenserna för olika målgrupper.

Anvisningen gäller planeringen av och metoderna för hörande samt behandlingen av remissvaren. I anvisningen definieras också minimitiden för remissbehandlingen och presenteras förfaranden som främjar beredningens öppenhet.

Anvisningen ersätter den tidigare anvisningen från år 2010. De viktigaste ändringarna gäller användningen av tjänsten utlåtande.fi vid remissförfarandet. Förutom själva anvisningen har det också utarbetats stödmaterial för lagberedarna som syftar till att underlätta planeringen och genomförandet av hörandet som en del av lagberedningsprocessen. Utkastet

Webbtjänsten utlåtande.fi möjliggör ett elektroniskt remissförfarande

Utlåtande.fi används i allt högre grad och målet är att den offentliga förvaltningen helt övergår till att begära utlåtanden via den elektroniska tjänsten.

Syftet med tjänsten är att skapa ett smidigare remissförfarande, främja medborgarnas delaktighet och tillgång till information samt att öka lagberedningens och remissförfarandets öppenhet. I tjänsten kan medborgare, organisationer och myndigheter yttra sig om ärenden som håller på att beredas.

Begäran om utlåtanden kan på samma sätt som förut även riktas till vissa målgrupper. Alla utlåtanden som lämnas in är tillgängliga för allmänheten och öppna för kommentarer.

Utlåtande.fi hör till de elektroniska demokratitjänster som utvecklats vid justitieministeriet. Andra demokratitjänster är dinåsikt.fi, medborgarinitiativ.fi och invånarinitiativ.fi. Alla elektroniska demokratitjänster finns på webbplatsen demokrati.fi.

Ytterligare upplysningar:
planerare Outi Slant, tfn 02951 50251 och
konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen