Hyppää sisältöön
Media

Uusi EU-asetus tilivarojen turvaamisesta EU-maiden välillä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2015 13.35
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan EU-asetuksen voimaantulon edellyttämistä kansallisista säännöksistä. Uuden menettelyn tarkoituksena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää.

Asetuksen mukaan velkoja voi hankkia tuomioistuimelta tilivarojen turvaamismääräyksen, jolla estetään velallista siirtämästä tai nostamasta varoja EU:n alueella sijaitsevalta pankkitililtä. Turvaamismääräyksen antamisen edellytyksenä on, että ilman sitä olisi vaara varojen siirtämisestä velkojan ulottumattomiin. Asetuksen soveltaminen aloitetaan tammikuussa 2017.

Työryhmän ehdotuksen mukaan turvaamismääräyksen antaminen keskitettäisiin Suomessa Helsingin käräjäoikeuteen. Ulosottomies vastaisi turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos turvattava pankkitili sijaitsisi Suomessa. Täytäntöönpanossa tarvittavat asiakirjat voitaisiin toimittaa myös Valtakunnanvoudinvirastolle, joka toimittaisi asiakirjat edelleen ulosottomiehelle. Asetuksen mukainen menettely muistuttaisi Suomessa mahdollisimman pitkälti kansallisen lainsäädännön mukaisia turvaamistoimia ja niiden täytäntöönpanoa.

Työryhmän arvion mukaan eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely tulee Suomessa sovellettavaksi todennäköisesti varsin harvoin, korkeintaan muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.

Työryhmän puheenjohtajana toimi markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen.

Lisätietoja:
työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Sampo Brander, puh. 02951 50199, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun