Hoppa till innehåll
Media

Ny EU-förordning om kvarstad på bankmedel mellan EU-länder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2015 13.35
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har slutfört arbetet med ett förslag till nationella föreskrifter som ikraftträdandet av EU-förordningen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel förutsätter. Syftet med det nya förfarandet är att effektivisera gränsöverskridande indrivning av skulder.

Enligt förordningen kan fordringsägaren av domstolen utverka kvarstad på bankmedel, med vilket man hindrar gäldenären från att överföra eller ta ut medel från ett bankkonto som finns inom EU. En förutsättning för meddelande av kvarstad är att det utan kvarstaden föreligger en risk för att medlen överförs utom räckhåll för fordringsägaren. Förordningen tillämpas från och med januari 2017.

Enligt arbetsgruppens förslag ska meddelande av kvarstad i Finland koncentreras till Helsingfors tingsrätt. Utmätningsmannen ska svara för verkställigheten av ett beslut om kvarstad om det bankkonto som kvarstaden avser finns i Finland. De handlingar som behövs för verkställigheten kan också tillhandahållas Riksfogdeämbetet, som sänder handlingarna vidare till utmätningsmannen. Förfarandet enligt förordningen ska i Finland så långt det är möjligt motsvara säkringsåtgärderna enligt den nationella lagstiftningen och verkställigheten av dem.

Enligt arbetsgruppens bedömning kommer det europeiska förfarandet för kvarstad på bankmedel sannolikt att tillämpas sällan i Finland, högst några tiotal gånger per år.

Jussi Karttunen, marknadsrättsdomare, var ordförande för arbetsgruppen.

Ytterligare information:
Sampo Brander, arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningssekreterare, tfn 02951 50199, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen