Hyppää sisältöön
Media

Vakuutuksenottajan asemaan parannuksia marraskuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2010 21.00
Tiedote -

Vakuutussopimuslaki muuttuu marraskuun alusta. Tavoitteena on ollut lain selkeyttäminen, jotta sen soveltamisessa ilmenneet tulkinnanvaraisuudet ja muut ongelmat saadaan poistettua. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun asemaan tulee monia pieniä parannuksia.

Vakuutusyhtiöille tulee aiempaa laajempi velvollisuus antaa tietoa mm. sijoitussidonnaisista vakuutuksista ja ottaa tällöin huomioon vakuutuksen hakijan sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Vakuutusyhtiöt joutuvat jatkossa myös perustelemaan päätöksensä kirjallisesti, jos ne epäävät tai irtisanovat vakuutuksen. Hylkäys- tai irtisanomisperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukaisia. Esimerkiksi vakuutusyhtiö ei saa systemaattisesti hylätä vakuutushakemuksia hakijan vammaisuuden takia. Myöskään pelkkä maksuhäiriömerkintä ei riitä hylkäysperusteeksi.

Myös lain pakottavuuden ala laajenee. Lain mukaan vakuutusyhtiö ei voi vakuutusehdoissa poiketa lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, jos tämä on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava ammatinharjoittaja tai pienyritys. Jatkossa pakottavan suojan piiriin kuuluvat myös asunto-osakeyhtiöt ja aatteelliset yhdistykset.

Myös korvausvaatimuksen vanhentumisaika muuttuu. Tähän asti korvausvaatimus on pitänyt esittää vuoden sisällä siitä, kun hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, esim. tapaturman sattumisesta. Henkilövahingon seuraamukset voivat kuitenkin ilmetä hyvinkin pitkän ajan kuluttua vahinkotapahtumasta. Jotta oikeus korvaukseen ei vanhennu tarpeettoman nopeasti, määräajat alkavat jatkossa kulua vasta vahinkoseuraamuksen syntymisestä.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, puh. (09) 1606 7672, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun