Hyppää sisältöön
Media

Valmiuslain uudistamistyöhön on asetettu työryhmä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2022 14.12
Tiedote
Valmiuslaki uudistuu

Valtioneuvosto on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan valmiuslain kokonaisuudistusta.

Työryhmän tehtävänä on arvioida valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistella uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädösehdotukset.

Uudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset tehdä erilaisten poikkeustilanteiden hallitsemiseksi oikea-aikaiset päätökset sekä sisältää asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet näiden päätösten toteuttamiseksi.

Valmiuslain uudistuksen arvioidaan kestävän 3,5ꟷ4 vuotta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2025.

Hanketta varten perustettiin jo maaliskuussa 2022 parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on arvioida, tukea ja seurata valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän työtä.

Oikeusministeriössä valmisteltiin kevään 2022 aikana nykyiseen valmiuslakiin tarkennus, jonka avulla pystytään aiempaa paremmin reagoimaan hybridiuhkiin. Kiireellisesti valmistellun osittaisuudistuksen yhteydessä ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta arvioida valmiuslain toimivuutta kokonaisvaltaisesti, vaan se tehdään nyt käynnistyvän kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Lisätietoja:
erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121, [email protected]
yksikönpäällikkö Timo Makkonen, p. 0295 150 230, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset
Tietoa valmiuslain uudistuksesta

Sivun alkuun