Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp har tillsatts för att se över beredskapslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.12
Pressmeddelande
Beredskapslagen revideras

Statsrådet har i dag tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att bereda en totalreform av beredskapslagen.

Arbetsgruppens ska bedöma hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målet.

Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet, på de faktorer som hotar säkerheten och på identifieringen av olika allvarliga hot och störningar. Målet är konsekventa och tidsenliga bestämmelser som överensstämmer med grundlagen och som gör det möjligt att i rätt tid fatta beslut som gäller hantering av olika exceptionella situationer och som innehåller ändamålsenliga och tillräckliga befogenheter att fatta dessa beslut.

Reformen av beredskapslagen uppskattas ta 3,5–4 år. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

För projektet inrättades redan i mars 2022 en parlamentarisk uppföljningsgrupp med uppgift att utvärdera, stödja och följa arbetet i den arbetsgrupp som bereder totalreformen av beredskapslagen.

Vid justitieministeriet bereddes under våren 2022 en precisering av den nuvarande beredskapslagen med hjälp av vilken man bättre än tidigare kan reagera på hybridhot. I samband med den delreform som bereddes i brådskande ordning var det dock inte möjligt att på ett övergripande sätt bedöma hur beredskapslagen fungerar, utan det görs i samband med den totalreform som nu inleds.

Ytterligare information:
Otto Andersson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Information om reformen av beredskapslagen

Tillbaka till toppen