Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto päätti jatkotoimista Jokelan koulusurmien johdosta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2010 11.10
Tiedote -

Valtioneuvosto käsitteli tänään 6. toukokuuta viranomaisten toimenpiteitä Tuusulan Jokelassa 7.11.2007 sattuneen kouluampumisen johdosta. Jokelan koulusurmien tutkintalautakunta antoi helmikuussa 2009 kaikkiaan 13 toimenpidesuositusta, joista 12 on suunnattu viranomaisille. Valtioneuvosto sai selvityksen hankkeiden tähänastisesta täytäntöönpanosta ja päätti vireillä olevien hankkeiden jatkamisesta.

Eri viranomaistahot ovat toteuttaneet suosituksia seuraavasti:

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa on kehitetty valtion erityisavustuksen turvin. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys nuorisolain muuttamisesta niin, että siihen lisätään säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta ja etsivästä nuorisotyöstä sekä siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on tullut voimaan 1.7.2009. Asetuksen mukaisten palvelujen järjestämiseksi on valtion vuoden 2010 talousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia korotettu 9 250 000 eurolla.

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys perusopetuslain muuttamisesta niin, että henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään.

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys ampuma-aselain ensimmäisenvaiheen muutoksista.

Turvallisuus- ja kriisitilanteisiin varautumisen koulutushanke kouluille ja oppilaitoksille on käynnistetty. Verkossa havaittujen rikosepäilyjen ilmoittamista poliisille koskevat käytännesäännöt ja vihjeilmoitusjärjestelmä on otettu käyttöön 11.3.2010.

Poliisin operatiivisen toiminnan perusteita koskeva ohje on päivitetty poliisin viestinnän osalta ja poliisin viestintä on organisoitu uudelleen poliisin hallintorakenneuudistuksen yhteydessä.

Vireillä olevia hankkeita jatketaan

Eräisiin toimenpidesuosituksiin liittyy vireillä olevia hankkeita ja selvitystarpeita. Niiden osalta valtioneuvosto päätti, että sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa Mieli 2009 -suosituksen toimeenpanoa mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa KiVa Koulu -toimenpidekokonaisuuden käyttöönottamista sekä oppilaitoksille ja korkeakouluille suunnatun turvallisuusohjeistuksen laatimista.

Sisäasiainministeriö jatkaa aselainsäädännön uudistamista tarkastelemalla mm. ampumaratojen perustamista sekä erityisen vaarallisten esineiden ja aineiden hankkimista ja hallussapitoa koskevia säännöksiä. Se jatkaa myös aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden vaikutusten seuraamista ja arviointia, aserekisterin uudistamista sekä turvallisuusasioiden opetuksen kehittämistä.

Lisäksi sisäasiainministeriö jatkaa poliisin varalla olevan viestinnän valmiusryhmän tarpeellisuuden selvittämistä, vastuiden ja toimintamallien yhdenmukaistamista eri tilanteissa, tehostetun verkkoviestinnän toimintamallin luomista sekä viestinnän seurannan ja arvioinnin yhdenmukaistamista.

Oikeusministeriö jatkaa selvitystä tarpeesta kriminalisoida eräiden törkeiden rikosten valmistelu. Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö jatkavat esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamista.

Sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö huolehtivat operatiivisten moniviranomaistilanteiden toimintamallien harjoittelemisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten moniviranomaistilanteiden johtamisharjoitusten toteuttamisesta nykyistä useammin.


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, 09 1606 7761
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun