Hyppää sisältöön
Media

Viisi vuotta kansalaisaloitteita - oikeusministeriö selvittää mahdollisia uudistustarpeita

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2017 9.06
Tiedote

Oikeusministeriö laatii kevään aikana virkamiestyönä arviointiselvityksen kansalaisaloitemenettelystä ja kansalaisaloitelain mahdollisista muutostarpeista.

Selvitystyössä käydään läpi kansalaisaloitetta koskevien tutkimusten pohjalta esitetyt toimenpide-ehdotukset menettelyn kehittämiseksi. Myös muut tiedossa olevat sekä työn kuluessa esiin nousevat mahdolliset kehittämistarpeet arvioidaan. Selvitystyön aikana kuullaan myös eduskunnan kokemuksia kansalaisaloitteiden käsittelystä sekä kansalaisten näkemyksiä kansalaisaloitteista muun muassa keväällä järjestettävässä työpajassa ja Otakantaa.fi -verkkokeskustelussa.

Selvitystyön pohjalta laaditaan ehdotus kansalaisaloitemenettelyn kehittämiseksi. Päätös jatkovalmistelusta ja kansalaisaloitelain mahdollisesta muuttamisesta tehdään erikseen selvitysehdotuksen lausuntokuulemisen jälkeen.

Kansalaisaloitelaki ollut voimassa nyt viisi vuotta

Kansalaisaloitelaki tuli voimaan 1.3.2012 eli kansalaiset ovat voineet tehdä lainsäädännön muutosta koskevia aloitteita eduskunnalle nyt viisi vuotta.

Kansalaisaloitteen eteneminen eduskuntaan edellyttää, että aloite kerää vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Viiden vuoden aikana eduskunta on vastaanottanut yhteensä 17 kansalaisaloitetta eli keskimäärin noin kolme aloitetta vuodessa. Samassa ajassa aloitteita on pantu vireille lähes 600. Vain alle kolme prosenttia avatuista aloitteista on siis onnistunut saavuttamaan eduskuntakäsittelyn edellyttämät 50 000 kannatusilmoitusta määräajassa.

Kyselytutkimusten mukaan kansalaisaloite on ollut tervetullut lisä suomalaiseen demokratiaan. Lähes 80 prosenttia kansalaisista katsoo kansalaisaloitteen parantaneen suomalaista demokratiaa. Kansalaisten näkemyksiä kansalaisaloitteista on selvitetty vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä sekä joulukuussa 2016 valmistuneessa Turun yliopiston laatimassa tutkimuksessa Demokraattiset innovaatiot Suomessa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50143, ja
johtaja Johanna Suurpää, puh. 02951 50534
sähköposti: etunimi. [email protected]

Kansalaisaloite työpaja oikeusministeriössä 28.3.2017 klo 9-11.30. Ilmoittautumiset http://www.demokratia.fi/nyt/tapahtumat/

Sivun alkuun