Hoppa till innehåll
Media

Fem år av medborgarinitiativ - justitieministeriet utreder behovet att förnya förfarandet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2017 9.06
Pressmeddelande

Justitieministeriet ska under våren göra en utredning om eventuella ändringsbehov i lagen om medborgarinitiativ och initiativsförfarandet.

Avsikten är att gå igenom de förslag till utveckling av förfarandet som framförts i olika undersökningar kring medborgarinitiativsfrågor. Även andra utvecklingsbehov som upptäckts eller kommer fram under arbetet beaktas i utredningen. Dessutom kommer man att höra riksdagens erfarenheter av behandlingen av medborgarinitiativ och allmänhetens åsikter om systemet, bland annat genom att ordna en workshop kring dessa frågor samt en öppen diskussion på webbplatsen Dinasikt.fi under våren.

Utifrån utredningen utarbetas ett förslag till utveckling av initiativsförfarandet. Beslut om vidare beredning och eventuella ändringar i lagen om medborgarinitiativ fattas senare efter att utredningsförslaget har varit på remiss.

Lagen om medborgarinitiativ fyller fem år

Lagen om medborgarinitiativ trädde i kraft den 1 mars 2012. Medborgarna har kunnat lägga fram initiativ till lagändringar till riksdagen i fem år.

Ett medborgarinitiativ tas upp till behandling i riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader. Under de gångna fem åren har totalt 17 medborgarinitiativ, det vill säga cirka tre initiativ per år, tagits upp till behandling i riksdagen. Under samma tid har nästan 600 initiativ inletts. Detta betyder att knappt tre procent av de initiativ som inletts har lyckats samla in de minst 50 000 stödförklaringar som riksdagsbehandlingen förutsätter.

Enligt enkätundersökningar har medborgarinitiativet varit ett välkommet tillägg till den finska demokratin. Nästan 80 procent av medborgarna anser att medborgarinitiativet har främjat demokratin i Finland. Medborgarnas åsikter om systemet med medborgarinitiativ har utretts genom en enkät i samband med riksdagsvalundersökningen 2015 samt i Åbo universitets undersökning Demokratiska innovationer i Finland som blev klar i december 2016.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50143 7514, och
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534
e-post: [email protected]

Workshop kring medborgarinitiativ vid justitieministeriet den 28 mars 2017 kl. 9-11.30. Anmälningar: http://www.demokratia.fi/nyt/tapahtumat/

Demokratiska innovationer i Finland -undersökning

Jari Lindström
Tillbaka till toppen