Hyppää sisältöön
Media

Yhdistyslakiin muutoksia heinäkuun alusta - Toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2016 13.31
Tiedote
Heinäkuun alusta voimaan tulevan yhdistyslain muutoksen myötä Patentti- ja rekisterihallitus voi jatkossa poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä. Toimimattomaksi oletetaan yhdistys, joka ei ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta yli 20 vuoteen ja jonka toiminnan ei ole syytä olettaa jatkuvan. Yhdistysrekisterissä arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 30 000 - 40 000 kauan sitten toimintansa lopettanutta yhdistystä.

Samalla muutetaan yhdistyksen purkamista, päätöksen pätemättömyyttä ja rekisteri-ilmoituksia koskevia yhdistyslain säännöksiä. Yhdistys voi jatkossa toimia kuten tähänkin asti, mutta uudistus tuo mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja päätöksentekoon ja toimintaan. Muun muassa sähköisen rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon helpottuu.

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.7.2016.

Vapaamuotoinen ilmoitus toiminnan jatkumisesta riittää

Toimimattomien yhdistysten rekisteripoisto alkaa elokuussa poistomenettelyn kohteeksi tulevien yhdistysten nimien ja rekisterinumeroiden kuuluttamisella Virallisessa lehdessä ja julkistamisella Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla. Rekisteripoistosta pyritään myös tiedottamaan mahdollisimman laajasti eri keskusjärjestöille ja median kautta. Patentti- ja rekisterihallitus selvittää yhdistyksen toimimattomuuden omista rekistereistään ja Verohallinnon rekistereistä.

Poistomenettelyn kohteena olevan yhdistyksen toiminnan jatkumisesta voi rekisteripoiston välttämiseksi tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Päätös rekisteripoistosta tehdään aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta. Aikaa toiminnan jatkumisesta ilmoittamiseen on siten tammikuun 2017 alkuun asti.

Jos rekisteristä poistetulla yhdistyksellä on varoja, se voidaan palauttaa rekisteriin poistopäätöksen oikaisuna tai se voidaan selvittää. Jos selvitystoimet ovat tarpeen, Patentti- ja rekisterihallitus voi hakemuksesta määrätä yhdistykselle selvitysmiehen.

Jos yhdistyksen varat eivät ylitä 8 000:ta euroa eikä sillä ole tunnettuja velkoja, varat voidaan ilman selvitystoimia käyttää viiden vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta yhdistyksen säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.

Yhdistyksen tiedot voi tarkistaa jo nyt

Yhdistys voi selvittää, onko se tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen tarkistamalla tietonsa maksutta Patentti- ja rekisterihallituksen tietopalvelussa.

Toimintansa jatkamisesta ilmoittava yhdistys voi samalla ilmoittaa rekisteriin yhdistyksen osoitteen sekä hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajat, jos nämä ovat muuttuneet. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa tällöin muutosilmoituksen.

Tavoitteena parantaa yhdistysrekisterin ajantasaisuutta

Uudistus on osa hallituksen tavoitetta sääntelyn sujuvoittamiseksi. Taustalla on myös valtiovarainministeriössä valmisteltavana oleva hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, jonka yhteydessä on tarkoitus perustaa erillinen muun muassa yhdistykset kattava edunsaajarekisteri. Rekisterin toteuttamiseksi Y-tunnus annetaan viran puolesta kaikille yhdistyksille.

Toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä parantaa yhdistysrekisterin ajantasaisuutta, mikä on tarpeen edunsaajarekisterin perustamiseksi ja Y-tunnuksen antamiseksi kaikille yhdistyksille.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50558,
sähköposti: [email protected], ja
tiimiesimies Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus, puh. 09 6939 5550, sähköposti:[email protected]

Sivun alkuun