Hoppa till innehåll
Media

Föreningslagen ändras från början av juli - Passiva föreningar avförs ur registret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2016 13.31
Pressmeddelande
Föreningslagen ändras fr.o.m. den 1 juli så att Patent- och registerstyrelsen i fortsättningen kan avföra passiva föreningar ur föreningsregistret. En förening anses vara passiv om den inte har gjort någon anmälan till föreningsregistret på över tjugo år och det inte finns någon anledning att anta att verksamheten fortsätter. I föreningsregistret finns i dagsläget omkring 30 000 - 40 000 föreningar som inte på länge har haft någon verksamhet.

Samtidigt ändras också bestämmelserna om upplösning av en förening, ogiltigheten av beslut och lämnande av registeranmälan. Föreningarna kan fortsätta sin verksamhet på samma sätt som förut, men lagändringen öppnar också nya möjligheter och alternativ när det gäller beslutsfattandet och verksamheten. Det blir bland annat lättare att lämna in elektroniska registeranmälningar och delta i föreningens beslutsfattande på distans.

Republikens president stadfäster lagändringarna på onsdagen den 29 juni så att de träder i kraft den 1 juli 2016.

Det räcker med ett fritt formulerat meddelande om att verksamheten fortsätter

Avregistreringen av passiva föreningar inleds i augusti med att namnen på och registernumren för de föreningar som förfarandet gäller kungörs i officiella tidningen. En lista över dem publiceras även på Patent- och registerstyrelsens webbplats. Dessutom informeras de olika centralorganisationerna och medierna om avregistreringsförfarandet. Patent- och registerstyrelsen kontrollerar om föreningen har varit passiv med hjälp av sina egna och Skatteförvaltningens register.

För att undvika avregistrering av en verksam förening kan man lämna in ett fritt formulerat meddelande till Patent- och registerstyrelsen om att verksamheten fortsätter. Beslutet om avregistrering fattas tidigast fem månader efter att förfarandet inleddes. Detta betyder att meddelandet om att verksamheten fortsätter ska lämnas in senast i början av januari 2017.

Om en avregistrerad förening har tillgångar, kan den återinföras i registret genom rättelse av ett felaktigt beslut om avförande eller likvideras. Om likvidationsåtgärder behövs, kan Patent- och registerstyrelsen på ansökan förordna en likvidator för föreningen.

Om föreningens tillgångar inte överstiger 8 000 euro och föreningen inte har kända skulder, får tillgångarna fem år efter avregistreringen användas för ett ändamål som anges i föreningens stadgar utan likvidationsåtgärder.

Föreningens uppgifter kan kontrolleras redan nu

I Patent- och registerstyrelsens informationstjänst kan föreningar kostnadsfritt kontrollera om de har lämnat in anmälningar till föreningsregistret efter 1995.

En förening som meddelar att dess verksamhet fortsätter kan samtidigt anmäla sina adressuppgifter samt föreningens styrelseordförande och namntecknare, om dessa har ändrats. Ändringsanmälan ska i detta fall undertecknas av föreningens styrelseordförande.

Det blir lättare att hålla föreningsregistret uppdaterat

Reformen stöder regeringens mål att göra lagstiftningen smidigare. Bakom förslaget ligger också regeringens proposition om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism som bereds vid finansministeriet. Avsikten är att man i detta sammanhang inrättar ett separat förmånstagarregister som omfattar bl.a. föreningarna. Alla föreningar ges på tjänstens vägnar ett FO-nummer för att detta register ska kunna genomföras.

När passiva föreningar avförs ur registret blir registeruppgifterna mer aktuella, vilket behövs för att förmånstagarregistret ska kunna inrättas och alla föreningar ska kunna ges ett FO-nummer.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, justitieministeriet, tfn 02951 50558, e-post: [email protected], och
teamchef Jouko Koitto, Patent- och registerstyrelsen, tfn 09 6939 5550, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen