Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yksityisille avustajille asiakohtaiset palkkiot turvapaikka-asioissa

Oikeusministeriö
1.9.2016 13.21
Tiedote
Yksityiselle avustajalle maksettavien palkkioiden määrät kansainvälistä suojelua koskevassa oikeusapuasiassa vahvistettiin tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 15. syyskuuta 2016 ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin
Turvapaikka-asioita koskevat uudet palkkiot perustuvat syyskuun alussa voimaan tulleeseen oikeusapulain muutokseen. Sen myötä kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio ja nykyisestä tuntiperusteisesta laskutuksesta luovutaan.

Jatkossa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa avustajalle maksettava palkkio on hallintomenettelyssä (Maahanmuuttovirastossa) käsiteltävässä asiassa 600 euroa. Jos on ollut erityisen painavia syitä avustajan läsnäoloon turvapaikkapuhuttelussa, palkkio on 900 euroa. Syyskuun alusta voimaan tulleen lainmuutoksen myötä oikeusapua turvapaikkapuhuttelussa antaa kuitenkin pääsääntöisesti julkinen oikeusavustaja ja yksityisten avustajien käyttö vähenee.

Hallinto-oikeudessa käsiteltävässä turvapaikkavalituksessa avustajan palkkio on 800 euroa. Jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, palkkiota maksetaan 1 300 euroa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituslupa-asiassa palkkio on 400 euroa. Erityisen vaativassa asiassa maksetaan 1 000 euron palkkio.

Niin sanotussa nopeutetussa menettelyssä käsiteltävissä asioissa, joita ovat esimerkiksi uusintahakemukset, palkkio on hallintomenettelyssä 300 euroa, hallinto-oikeudessa 400 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 200 euroa.

Asiakohtaisilla palkkioilla pyritään siihen, että samanlaisen asian hoitamisesta avustajalle julkisista varoista maksettavat korvaukset ovat nykyistä paremmin samantasoisia ja yksinkertaisemmin määriteltävissä. Tarkoituksena ei ole olennaisesti pienentää tai suurentaa toimeksiantokohtaista korvausta. Muutoksen jälkeen palkkioasiat voidaan käsitellä oikeusaputoimistoissa ja tuomioistuimissa nopeammin kuin nyt.

Avustajan kulukorvauksiin tulee muutos vain siltä osin, että matkakulut korvataan, vaikka matka-aikaa ei korvata.

Oikeusaputoimistot ja tuomioistuimet maksoivat vuonna 2015 yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa avustajien palkkioita ja kuluja turvapaikka-asioissa. Kuluvana vuonna kesäkuun loppuun mennessä näitä palkkioita ja kuluja on maksettu noin 3,5 miljoonaa euroa

Lisätietoja:
hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs, puh. 02951 50262, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun