Hyppää sisältöön
Media

Yksityisten toimintaa pysäköinninvalvonnassa esitetään viranomaista avustavaksi ja luvanvaraiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2012 10.00
Tiedote -

Yksityisten yritysten toiminta pysäköinninvalvonnassa esitetään rajattavaksi viranomaisia avustavaksi ja luvanvaraiseksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Kunnan pysäköinninvalvoja tai poliisi voisi käyttää pysäköinninvalvonnassa yksityisellä alueella apunaan sellaista yritystä tai henkilöä, jolla olisi pysäköinninvalvontalupa. Valvonnassa avustamiseen vaadittaisiin myös alueen omistajan tai haltijan suostumus. Aloite avustajan käyttämiseen tulisi käytännössä useimmiten alueen omistajalta tai haltijalta, esimerkiksi kiinteistöyhtiöltä.

Pysäköinninvalvontaluvan haltijan palveluksessa olevien valvonta-avustajien tulisi todentaa epäilemänsä pysäköintivirhe esimerkiksi kuvaamalla. Pysäköinninvalvontaluvan haltija tekisi tämän jälkeen kunnalle tai poliisille esityksen seuraamuksen määräämiseksi. Viranomainen päättäisi pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta.

Seuraamuksen määräämisen on katsottu olevan perustuslaissa tarkoitettua merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voida antaa yksityisille. Uudistuksella pyritään selkeyttämään pysäköinninvalvontaa koskevaa oikeustilaa.

Pysäköintivirhemaksut saisi valtio tai kunta. Pysäköinninvalvonnassa avustavalle mahdollisesti maksettavasta korvauksesta voitaisiin sopia avustajan ja kunnan tai poliisin kesken. Lisäksi yksityisen alueen omistaja tai haltija voisi maksaa korvausta avustajalle.

Aluehallintovirasto myöntäisi pysäköinninvalvontaluvan sille, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset. Valvonta-avustajia koskevien edellytysten täyttymistä valvoisi kunnallinen pysäköinninvalvoja tai poliisi.

Lisäksi esitetään, että hallinto-oikeuden päätökseen pysäköintivirhemaksusta, rengaslukosta tai maksun palauttamisesta ei enää jatkossa saisi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Tarkoituksena on, että uudistukset tulisivat voimaan maaliskuussa 2013.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 02951 50282
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun