Hyppää sisältöön
Media

Ympäristörikosten torjuntaa tehostetaan EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 13.30
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jolla puututaan ympäristörikollisuuteen. Tavoitteena on tehostaa ympäristörikosten tutkintaa ja niihin liittyvää rikosprosessia sekä rangaistusvastuuseen saattamista kaikkialla EU:ssa. Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle tiedoksi.

Komission joulukuussa antamalla direktiiviehdotuksella yhtenäistettäisiin ympäristörikoksiin liittyvää EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Ehdotuksessa määritellään ympäristörikokset, asetetaan seuraamusten vähimmäistaso ja vahvistetaan lainvalvontayhteistyön tehokkuutta. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin lisäksi huolehtimaan esimerkiksi ympäristörikosten ennaltaehkäisystä sekä kansallisesta yhteistyöstä ja tiedonkeruusta ja varmistamaan riittävät resurssit rikosvastuun toteuttamiseen. Direktiiviehdotus korvaisi voimassa olevan ympäristörikosdirektiivin vuodelta 2008.

Valtioneuvosto suhtautuu direktiiviehdotuksen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Valtioneuvoston mukaan on perusteltua pyrkiä siihen, että EU:n jäsenvaltioiden ympäristörikoslainsäädäntö on ajantasaista ja riittävän kattavaa. Valtioiden rajat ylittävää ympäristörikosten käytännön tutkintayhteistyötä on myös tärkeää tehostaa.

Valtioneuvosto kuitenkin toteaa, että ympäristörikosten torjunnassa päähuomion tulee olla muissa kuin rikosoikeudellisissa toimenpiteissä. On myös tärkeää huolehtia kansallisten rikosoikeusjärjestelmien perusratkaisujen kunnioittamisesta. Alustavan arvion mukaan ehdotuksen voimaansaattaminen Suomessa edellyttäisi merkittäviä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää, p. 0295 150 082, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset
 

Sivun alkuun