Blogit

Venla Roth ja Ilona Sekiguchi: Ihmiskaupan vastaista yhteistyötä Pohjoismaiden välillä halutaan syventää

Julkaisupäivä 16.11.2021 14.07 Blogit OM

fi | sv

Yhteistyön tiivistämisellä on laaja tuki

Ihmiskaupan vastaisella työllä on Suomessa vahva poliittinen tuki, mikä näkyy myös Suomen aloitteellisuutena kansainvälisessä yhteistyössä. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana yksi Suomen painopisteistä on ihmiskaupan torjunta. 

Ihmiskaupan vastainen työ Pohjoismaissa oli Pohjoismaiden oikeusministeritapaamisen pääaihe kesäkuussa 2021, ja Suomen aloitteesta sovittiin yhteistyötarpeiden selvittämisestä. 

Oikeusministerit antoivat kokouksessaan oikeusasioiden virkamieskomitealle tehtäväksi selvittää, millaisia tarpeita ihmiskaupan vastaiselle yhteistyölle Pohjoismaissa on ja miten ministerineuvosto voi tukea maiden yhteistyötä. Selvitysten pohjalta oikeusministerit voivat ensi vuoden kokouksessaan päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Pohjoismaissa vuonna 2021 tehdyn kyselytutkimuksen tulokset tukevat Pohjoismaiden yhteisiä toimia rikollisuuden torjumiseksi. Kyselyn 3 400 vastaajasta 45 prosenttia piti rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tärkeimpänä pohjoismaisen yhteistyön teema-alueena. 

Seminaari parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja yhteistyötarpeiden kartoittamiseksi

Yhteistyön edistämiseksi ja yhteistyötarpeita koskevan tiedon hankkimiseksi Suomi järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana 18.11.2021 seminaarin ihmiskaupan vastaisen työn parhaista käytännöistä Pohjoismaissa. Seminaarissa ihmiskaupan vastaista työtä tekevät viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat eri Pohjoismaista kokoontuvat jakamaan osaamistaan ja ideoimaan keinoja yhteistyön vahvistamiseksi.

Seminaarissa ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijat voivat oppia toisiltaan parhaita käytäntöjä jakamalla. Työskentelytapa on käytännönläheinen. Käsiteltävänä on monipuolisesti aiheita ihmiskaupan eri muodoista, rikosvastuun toteuttamisen eri vaiheista sekä uhrien auttamisesta, ja eri teemoja työstetään rinnakkaisissa työpajoissa. 

Seminaariin osallistuu paikan päällä noin 90 asiantuntijaa eri Pohjoismaista ja kansainvälisistä järjestöistä, kuten kansainvälisestä selviytyjien neuvosto ISTAC:sta, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjistä ja Itämeren valtioiden neuvosto CBSS:stä. 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Maria Ohisalo avaavat tilaisuuden. Seminaarin iltatilaisuutta isännöi ulkoministeri Pekka Haavisto. Puhujina on EU:n ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Diane Schmitt, kansainvälisen selviytyjien neuvosto ISTAC:n jäsen Itohan Okundaye sekä asiantuntijoita Pohjoismaista. 

Seminaarin verkossa striimattavat osiot tavoittavat yli 190 etäosallistujaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja muualla.

Tapoja parantaa pohjoismaista yhteistyötä pohditaan myös kahdessa 17.11.2021 järjestettävässä seminaarin sivutapahtumassa, joista toisen järjestää Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja toisen Helsingin poliisilaitos. Seminaarin ja sivutapahtumien johtopäätöksiä ja ehdotuksia tullaan hyödyntämään yhteistyötarpeita kartoittavassa selvityksessä Pohjoismaiden oikeusministereille. 

Pohjoismaiden asiantuntijat kaipaavat pysyvämpää yhteistyötä

Yhteistyötarpeiden selvittämiseksi olemme myös haastatelleet ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijoita eri Pohjoismaista. Haastatteluissa on käynyt ilmi selkeä tarve strukturoidummalle yhteistyölle Pohjoismaissa. Yhteistyöltä toivotaan jatkuvuuden takaavia pysyviä rakenteita sekä ihmiskaupan muuttuviin muotoihin puuttumisen mahdollistavaa joustavuutta. Asiantuntijat kiinnittävät huomiota esimerkiksi verkossa lisääntyvän hyväksikäytön torjumiseen. 

Tarvetta on sekä ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorien väliselle yhteistyölle että operationaalisen tason toimijoiden välisille yhteyksille ja tiedonvaihdolle.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tukea pidetään erittäin tärkeänä. Ministerineuvoston mukanaoloa tarvitaan, jotta ihmiskaupan vastainen työ pysyy tärkeällä sijalla maiden välisen yhteistyön asialistalla ja jotta konkreettisia toimenpiteitä mahdollistetaan taloudellisen tuen avulla. 

Yhteistyön tulee täydentää maissa tällä hetkellä eri järjestöjen puitteissa jo tehtävää kansainvälistä yhteistyötä. Monilta osin samankaltaisten yhteiskuntarakenteidensa ansiosta Pohjoismailla on paljon mahdollisuuksia yhteistyön syventämiseen. 

Ihmiskaupan tehokas torjuminen edellyttää vahvaa poliittista tahtotilaa ja koko yhteiskunnan sitoutumista tavoitteiden edistämiseen. Pohjoismaissa on nyt käsillä hetki, jona voidaan vahvistaa ylirajaista yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. 

------------------

Venla Roth, OTT, toimii valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorina oikeusministeriössä.

Ilona Sekiguchi työskentelee projektikoordinaattorina oikeusministeriön esikunnan EU- ja kansainvälisten asioiden yksikössä.