Pohjoismaisen ihmiskaupan vastaisen työn seminaari

Pohjoismaissa on tehty useita vuosikymmeniä työtä ihmiskaupan torjumiseksi. Eri maissa on luotu erilaisia onnistuneita toimintamalleja, joiden ansiosta toimijat valtiollisista ja alueellisista viranomaisista yksityisiin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ovat pystyneet vahvistamaan hyödyllistä osaamista ihmiskaupan torjunnan eri osa-alueilla.

Osana Suomen puheenjohtajakautta järjestetään marraskuussa 2021 Helsingissä seminaari, jossa pohjoismaiset ihmiskaupan parissa toimivat viranomaiset ja muut tahot kokoontuvat yhteen jakamaan osaamistaan ja ajatuksiaan ihmiskaupan torjunnan käytännöistä. Tarkoitus on, että parhaita käytäntöjä jakamalla toimijat eri maissa voivat oppia toisiltaan. Keskittyminen käytännössä toteutettuihin toimenpiteisiin ja niiden välittämiseen myös muiden käyttöön tarjoaa osallistujille ideoita, tietoa ja kontakteja omien toimintatapojen kehittämistä varten. Tavoitteena on, että seminaarissa jaettu tieto ja osaaminen auttavat osallistujia heidän työssään ihmiskaupan torjunnan mekanismien vahvistamiseksi Pohjolassa.

Maakohtaisissa esittelypuheenvuoroissa osallistujat tuovat esiin vahvuuksiaan ihmiskaupan vastaisessa työssä sekä työstä oppimaansa. Kustakin maasta esitellään yhdestä kahteen hyväksi koettua toimintamallia.

Seminaari striimataan verkkolähetyksenä.

Lisätietoja tapahtumasta tulee myöhemmin.