Seminaari ihmiskaupan vastaisen työn parhaista käytännöistä Pohjoismaissa

Osana Suomen puheenjohtajakautta Pohjoismaiden ministerineuvostossa järjestetään ihmiskaupan vastaisen työn parhaita käytäntöjä Pohjoismaissa käsittelevä seminaari 18.11.2021 Helsinki Congress Paasitornissa. Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat oikeusministeriö, sisäministeriö, ulkoministeriö ja valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori.

Seminaarissa pohjoismaiset ihmiskaupan torjuntatyön parissa toimivat viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat kokoontuvat jakamaan osaamistaan. Tavoitteena on, että parhaita käytäntöjä jakamalla toimijat eri maissa voivat oppia toisiltaan. Seminaarissa jaetun tiedon ja osaamisen on tarkoitus auttaa osallistujia heidän työssään ihmiskaupan torjuntatyön vahvistamiseksi Pohjolassa. 

Seminaarissa keskustellaan myös pohjoismaisen yhteistyön tiivistämismahdollisuuksista ihmiskaupan torjunnassa. Seminaarin havaintoja ja ehdotuksia hyödynnetään asiasta tehtävässä selvityksessä, josta Pohjoismaiden oikeusministerit sopivat kesäkuun 2021 kokouksessaan

Seminaarissa käsiteltävät aiheet eivät rajoitu tiettyyn ihmiskaupan muotoon, uhrien ryhmään tai torjunnan menetelmiin, vaan kysymyksiä käsitellään rinnakkain. Aiheita käsitellään käytännönläheisestä näkökulmasta. Keskittyminen käytännössä toteutettuihin toimenpiteisiin ja niiden välittämiseen myös muiden käyttöön tarjoaa osallistujille ideoita, tietoa ja kontakteja omien toimintatapojen kehittämistä varten. 

Tilaisuuteen on kutsuttu paikan päälle noin 80 ihmiskaupan ehkäisemisen ja torjunnan parissa työskentelevää asiantuntijaa eri Pohjoismaista. Tapahtumaa voi ilmoittautua seuraamaan myös livestriimin välityksellä. Tapahtuman osat I ja III striimataan. Työpajaosuus on tarkoitettu seminaariin paikan päälle kutsutuille osallistujille. 

Seminaarin kieli on englanti.

Ilmoittautuminen seminaarin live-striimiin

Tapahtumaan ilmoittautumalla voi seurata seminaarin suoraa verkkolähetystä. Linkki live-striimiin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Seminaarin tallenne on nähtävillä ilmoittautuneille 18.12.2021 asti.

Kaikille avoin ilmoittautuminen on auki 16.11.2021 asti tämän linkin takana

Tervetuloa seuraamaan seminaaria verkossa! 

Ohjelma

Seminaarin englanninkielinen ohjelma

Seminaarin osassa I luodaan kokonaiskuva ihmiskaupan vastaisesta työstä eri tasoilla mm. Euroopan unionissa ja Pohjoismaissa. Osa I striimataan verkossa klo 10.00–12.45.

Osassa II osallistujat paikan päällä työskentelevät eri maiden parhaita käytäntöjä koskevissa työpajoissa. Osaa II ei striimata.

Osassa III esitellään työpajojen sekä seminaarin yhteydessä järjestettyjen sivutapahtumien antia sekä tehdään johtopäätökset. Osa III striimataan verkossa klo 17.10–18.20.

Lisätietoa seminaarista:
Ilona Sekiguchi, projektikoordinaattori, p. 029 515 0201, [email protected]
Venla Roth, valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, p. 029 515 0011 [email protected]