Pohjoismainen digitaalinen säädöstietohaku

Pohjoismaihin luodaan yhteinen sähköinen säädöstietohaku, joka helpottaa kansalaisten elämää heidän liikkuessa, matkustaessa ja muuttaessa tai työskennellessä Pohjolassa.

Sähköinen säädöstietohakun on osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden kärkihanketta: ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla”. Hankkeessa ovat mukana valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Digi- ja väestötietovirasto.  

Rajat ylittävää arkea koskevassa hankkeessa otetaan elämäntapahtumia koskevaan palvelukokonaisuuteen mukaan eri Pohjoismaiden lainsäädäntöaineistojen yhteinen hakuliittymäkokeilu, jonka avulla olisi mahdollisuus saada tietoa elämäntapahtumiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaiskäytännöstä. Valtiovarainministeriön hankkeessa käsitellään kahta elämäntapahtumaa (opiskelu toisessa Pohjoismaassa sekä terveydenhuollon palvelujen käyttäminen toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa). Elämäntapahtumiin liittyvä säädöstietokokonaisuus koskee esimerkiksi opiskelun osalta tietoja opiskeluun liittyvistä tukipalveluista.

Hankkeen tilannekuvaselvitys tehdään kevään 2021 aikana. Tilannekuvaselvityksen jälkeen syksyllä 2021 valmistellaan tarkempia jatkotoimenpiteitä. Tilannekuvaselvityksessä kartoitetaan säädöstietohaun osalta nykytilannetta eri Pohjoismaissa ja Baltian maissa (mm. säädöstietokantojen hallinnointi, tekninen toteutus, säädösaineistojen rakenne ja metatiedot sekä hakuliittymät). Pohjoismaiden ja Baltian maiden säädöstietokantojen yhteinen hakuliittymä toteutetaan muutaman maan osalta vuosina 2021−2022 kokeiluprojektina, joka kohdennettaisiin valittuihin elämäntapahtumiin.

Suomi edistää digitalisaatiota Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021.

Lisätietoa hankkeesta

Aki Hietanen, kehittämispäällikkö 
oikeusministeriö, Hallinto- ja ohjausosasto, Tieto Finlex  säädöskokoelma  0295150510