Kuvituskuva: korkeakouluopiskelijoita mäenlaskutapahtumassa Tähtitorninvuorella Helsingissä.

Suomi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana 2021

Vuonna 2021 Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajana Suomen on mahdollista vaikuttaa yhteisten tavoitteiden läpiviemiseen, vakiinnuttaa Suomen asemaa Pohjolassa sekä mahdollisuus vahvistaa suomalaisten pohjoismaista identiteettiä. Erityishuomiota saa ministerineuvoston työhön osallistuva Ahvenanmaa, jonka itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi alkaa kesäkuussa 2021.

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Suomen Puheenjohtajakauden ohjelma pohjautuu tälle visiolle ja jakautuu vision mukaisesti kolmeen painopistealueeseen, joita ovat ”Vihreä Pohjola”, ”Kilpailukykyinen Pohjola” ja ”Sosiaalisesti kestävä Pohjola”.

Oikeusministeriö edistää puheenjohtajakaudella erityisesti oikeusalan digitalisaatiota sekä korruption, rahanpesun ja ihmiskaupan torjuntaa.

Suomi johtaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa vuonna 2021

Oikeusasiat pohjoismaisessa yhteistyössä

Oikeusasiat ovat keskeinen pohjoismaisen yhteistyön osa-alue. Pohjoismainen oikeusyhteistyö muun muassa edistää pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisten arvojen mukaisesti.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana oikeusministeriö edistää alla mainittuja teemoja.

Puheenjohtajakauden koordinaatio

Jussi Tikkanen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat  Viro/Baltia-yhteistyö  Kiina-yhteistyö  Puhelin:0295150270   Sähköpostiosoite:

Oikeusasioiden virkamieskomitean jäsenet

Susanna Siitonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus Finlex  parempi sääntely  säädösvalmistelun kehittäminen  Puhelin:0295150083   Sähköpostiosoite: