Ändring av lagen om indrivning av fordringar

OM001:00/2021 Lagstiftningsprojekt

För de indrivningskostnader som tas ut hos dem som är föremål för indrivningsåtgärder föreskrivs en övre gräns i euro även när gäldenären är någon annan än en privatperson i egenskap av konsument.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM001:00/2021

Ärendenummer VN/146/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid – 29.4.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Metod Överskuldsättning förebyggs och skuldrådgivningen effektiviseras

Lagberedning

RP om ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagens svar EV 32/2022

För de indrivningskostnader som tas ut hos dem som är föremål för indrivningsåtgärder föreskrivs en övre gräns i euro även när gäldenären är någon annan än en privatperson i egenskap av konsument.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonMirja Kaspianranta, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 122
[email protected]

Sammandrag

För de indrivningskostnader som tas ut hos dem som är föremål för indrivningsåtgärder föreskrivs en övre gräns i euro även när gäldenären är någon annan än en privatperson i egenskap av konsument.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.