Hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

OM001:00/2022 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksen tarkoituksena on ehdottaa Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 9 kohtaa muutettavaksi ja samaan pykälään lisättäväksi uusi 24 kohta. Lakiehdotuksella on yhtymäkohtia Ahvenanmaan maakuntaviranomaisten toimivaltaan huolehtia tartuntatautien torjunnasta sekä järjestää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM001:00/2022

Asianumerot VN/455/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.1.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.6.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamista. Tavoitteena on, että itsehallintolaissa säädettäisiin riittävät oikeusperustat maakuntaviranomaisille huolehtia eräistä valtakunnan lainsäädäntävaltaan kuuluvista terveyden- ja sairaanhoidon tehtävistä. Lainmuutos on tarpeen siltä osin kuin Ahvenanmaan maakuntaviranomaiset voimassa olevan valtakunnan lainsäädännön nojalla huolehtivat ihmisten tarttuvien tautien torjunnasta sekä terveyden- ja sairaanhoidon valtakunnan toimivaltaan kuuluvista tehtävistä. Muutostarve johtuu osittain valtakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.1.2023.

VastuuministeriPohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 334
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Muutoslain tavoitteena on riittävien oikeusperustojen aikaan saaminen Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille valtakunnan lainsäädännön soveltamiseksi siltä osin kuin maakunta itsehallintolain mukaan huolehtii ihmisten tarttuvien tautien torjunnasta sekä vastaa terveyden- ja sairaanhoidon eri osa-alueiden järjestämisestä Ahvenanmaalla.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksen tarkoituksena on ehdottaa Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 9 kohtaa muutettavaksi ja samaan pykälään lisättäväksi uusi 24 kohta. Lakiehdotuksella on yhtymäkohtia Ahvenanmaan maakuntaviranomaisten toimivaltaan huolehtia tartuntatautien torjunnasta sekä järjestää terveyden- ja sairaanhoitoa.