Hallituksen esitys, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän perustaminen

OM010:00/2020 Säädösvalmistelu

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti on tarkoitus perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM010:00/2020

Asianumerot VN/547/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 1.1.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.5.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 47/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 37/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  16.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 146/2021

Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 078
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija, joka seuraisi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimenpiteitä, niiden ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä laajasti yli sektoreiden rajojen ja raportoisi havainnoistaan päätöksentekijöille.

Tarkoitus ei ole luoda uutta viranomaista, vaan säätää raportoijan tehtävän jollekin olemassa olevalle, hallinnosta itsenäiselle ja riippumattomalle toimijalle.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti on tarkoitus perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

Lähtökohdat

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimenpiteitä toteutetaan eri tahoilla ja osana eri toimintaohjelmia, kuten Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2017-2021 sekä Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Tämän lisäksi on nähty tarvetta itsenäiselle ja riippumattomalle viranomaistaholle, joka seuraisi toimenpiteitä, niiden ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä laajasti yli sektoreiden rajojen ja raportoisi havainnoistaan päätöksentekijöille.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.