Regeringens proposition, tillsättande av uppgiften som rapportör om våld mot kvinnor

OM010:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en självständig och oberoende roll som rapportör om våld mot kvinnor att inrättas.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM010:00/2020

Ärendenummer VN/547/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid – 1.1.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP om uppgiften som rapportör om våld mot kvinnor
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 17.5.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 47/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 37/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 146/2021

En självständig och oberoende roll som rapportör om våld mot kvinnor kommer att inrättas.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att inrätta en en självständig och oberoende rapportör om våld mot kvinnor som följer upp åtgärder för att minska våldet mot kvinnor, hur åtgärderna och den nationella lagstiftningen fungerar samt fenomen i anslutning till våld mot kvinnor i större utsträckning och sektoröverskridande och rapporterar om sina iakttagelser till beslutsfattarna.

Syftet är inte att skapa en ny myndighet, utan att placera rapportörens uppgift hos en befintlig aktör som är oberoende och självständig i förhållande till förvaltningen.

Sammandrag

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en självständig och oberoende roll som rapportör om våld mot kvinnor att inrättas.

Utgångspunkter

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimenpiteitä toteutetaan eri tahoilla ja osana eri toimintaohjelmia, kuten Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2017-2021 sekä Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Tämän lisäksi on nähty tarvetta itsenäiselle ja riippumattomalle viranomaistaholle, joka seuraisi toimenpiteitä, niiden ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä laajasti yli sektoreiden rajojen ja raportoisi havainnoistaan päätöksentekijöille.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.