Asumisyhteisösääntely ajan tasalle

Asunto-osakeyhtiölain tarkistaminen ja mahdollinen muu asuntoyhteisölainsäädännön tarve

OM023:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeella toteutetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman sellaiset asuntoyhteisöjä koskevat kirjaukset ja mahdolliset muut tällä hallituskaudella toteutettavat asuntoyhteisöjä koskevan lainsäädännön tarkistukset, jotka eivät sisälly muiden ministeriöiden hankkeisiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM023:00/2020

Asianumerot VN/3234/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.2.2020 – 3.3.2023

Asettamispäivä 10.2.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (esteettömyys, kestävä asuminen ja osuustoiminnallinen asuminen)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 44/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  3.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 282/2022

Esteettömyyttä parantava osakkaan muutostyö huoneistonsa ulkopuolella (luiska, sähköovi, jne), joka toteutetaan ja pidetään kunnossa osakkaan kustannuksella ja josta ei aiheudu haittaa taloyhtiölle eikä muille osakkaille. Yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä tietyt vaatimukset täyttävät kestävää kehitystä edustavat taloyhtiön perusparannukset ja muut uudistukset (esim. sähköautojen latauspisteet ja aurinkosähkön tuotanto. Osuustoiminnallisen asumisen piirteet mahdollistetaan asunto-osakeyhtiölaissa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeella toteutetaan sellaiset hallitusohjelmaan sisältyvät ja sitä tukevat asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet, jotka eivät sisälly muiden ministeriöiden hankkeisiin.

Tiivistelmä

Hankkeella toteutetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman sellaiset asuntoyhteisöjä koskevat kirjaukset ja mahdolliset muut tällä hallituskaudella toteutettavat asuntoyhteisöjä koskevan lainsäädännön tarkistukset, jotka eivät sisälly muiden ministeriöiden hankkeisiin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.