Uppdatering av bestämmelserna om bostadssammanslutningar

Översyn av lagen om bostadsaktiebolag och behovet av eventuell annan lagstiftning om bostadssammanslutningar

OM023:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Projektet syftar till att genomföra de åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som gäller bostadssammanslutningar och eventuella andra ändringar i lagstiftningen om bostadssammanslutningar som ska genomföras under denna regeringsperiod och som inte omfattas av de övriga ministeriernas projekt.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM023:00/2020

Ärendenummer VN/3234/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.2.2020 – 3.3.2023

Datum för tillsättande 10.2.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag (tillgänglighet, hållbart boende och kooperativt boende)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 40/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 44/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 282/2022

Ändringsarbeten som aktieägare gör för att förbättra tillgängligheten utanför sin lägenhet (ramp, eldörr osv.). Ändringsarbeten och underhåll görs på aktieägarens bekostnad och de medför ingen olägenhet för husbolaget eller andra aktieägare. Grundliga förbättringar och andra renoveringar i husbolaget som bidrar till hållbar utveckling och som uppfyller vissa krav (t.ex. laddstationer för elbilar och produktion av el med solenergi). Bolagsstämman ska besluta om dessa genom majoritetsbeslut. Kooperativt boende möjliggörs genom ändringar i lagen om bostadsaktiebolag.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 074
[email protected]

Mål och resultat

I projektet genomförs de ändringar som enligt regeringsprogrammet behövs i lagen om bostadsaktiebolag beträffande bostadssammanslutningar och andra ändringar i lagen om bostadsaktiebolag och eventuell annan lagstiftning om bostadssammanslutningar som ska genomföras under denna regeringsperiod och som inte omfattas av de övriga ministeriernas projekt.

Sammandrag

Projektet syftar till att genomföra de åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som gäller bostadssammanslutningar och eventuella andra ändringar i lagstiftningen om bostadssammanslutningar som ska genomföras under denna regeringsperiod och som inte omfattas av de övriga ministeriernas projekt.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.