Selvityshenkilön ja –ohjausryhmän asettaminen (käräjäoikeuksien rakenneuudistus ja summaariset riita-asiat)

OM025:00/2021 Kehittäminen

Selvityshenkilön ja ohjausryhmän asettaminen arvioimaan käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM025:00/2021

Asianumerot VN/7343/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.3.2021 – 30.9.2022

Asettamispäivä 15.3.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Oikeusministeriö on päättänyt asettaa professori Mikko Aaltosen suostumuksensa mukaisesti arvioimaan 1.1.2019 voimaan tulleen käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja 1.9.2019 voimaan tulleen summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksia. Lisäksi oikeusministeriö on päättänyt asettaa ohjausryhmän tukemaan selvityshenkilöä selvityksen suunnittelussa ja selvityksen edellyttämän tiedon hankinnassa.

Tiivistelmä

Selvityshenkilön ja ohjausryhmän asettaminen arvioimaan käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksia.

Lähtökohdat

Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 270/2016 vp) eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän mahdollisen summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp) eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Selvityshenkilön on arvioitava uudistusten toimivuutta ja vaikutuksia edellä kerrotuista eduskunnan lausumista ilmenevällä tavalla.

Lisää aiheesta