Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta

OM026:00/2019 Kehittäminen

Selvitetään ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tilanteissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM026:00/2019

Asianumerot VN/5969/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.3.2024

Asettamispäivä 1.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityksessä päivitetään oikeusministeriön vuonna 2012 tekemää kartoitusta pyrkimyksistä kehittää aihetta koskevaa sääntelyä kansainvälisellä tasolla ja valikoiduissa muissa valtioissa ja hahmotellaan mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja hallitusohjelman rajaamalla tavalla sitä silmällä pitäen, että ei-kaupallisen sijaissynnytyksen rajoitettu salliminen tulisi harkittavaksi.

Tiivistelmä

Selvitetään ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tilanteissa.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma sisälsi kirjauksen, jonka mukaan selvitetään ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa.

Lisää aiheesta