KANE

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE 2022-2026

OM036:00/2021 Toimielin

Valtioneuvosto on asettanut KANEn nelivuotiskaudeksi 27.1.2022–26.1.2026. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. KANE toimii oikeusministeriön yhteydessä. KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellyksiä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM036:00/2021

Asianumerot VN/13753/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.1.2022 – 26.1.2026

Asettamispäivä 27.1.2022

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Liisa Männistö, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 231
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) edistää yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kesken; 2) seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia sekä tähän liittyen Euroopan unionin ja kansainvälistä kehitystä; 3) tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskuntapolitiikan kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi; 4) arvioida ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategioita ja kansalaisten kuulemiskäytäntöjä; 5) seurata kansalaisjärjestöjä koskevien julkisen vallan päätösten johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä tehdä aloitteita niiden kehittämiseksi; 6) tehdä aloitteita Suomen kansalliselle ja kansainväliselle kansalaisjärjestöjä koskevalle toimintalinjalle; 7) käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, edistää tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on asettanut KANEn nelivuotiskaudeksi 27.1.2022–26.1.2026. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. KANE toimii oikeusministeriön yhteydessä. KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellyksiä.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta 1 § (269/2007)
VNOS 3 § 20 kohta

Lisätietoja

Lisää aiheesta