Vaarallisimmat väkivaltarikolliset

Vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytykset -selvittämishanke

OM040:00/2019 Kehittäminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM040:00/2019

Asianumerot VN/11247/2020 , VN/13339/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.11.2019 – 30.4.2023

Asettamispäivä 18.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Arviomuistion lausuntoyhteenveto, työryhmän ehdotukset mahdollisiksi lainsäädännön muutoksiksi ja käytäntöjen kehittämiseksi, VN TEAS -hankkeiden tulokset ja näistä seuraavat mahdolliset toimenpiteet.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti.

Lähtökohdat

Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin ja aikaisemmin pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjauksen, jonka mukaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti.