De farligaste våldsbrottslingarna

Förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna

OM040:00/2019 Projekt

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna bedömas grundligt.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM040:00/2019

Ärendenummer VN/11247/2020 , VN/13339/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 18.11.2019 – 30.4.2023

Datum för tillsättande 18.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Mål och resultat

Bedömningspromemorians sammandrag av utlåtandena, arbetsgruppens förslag till eventuella ändringar i lagstiftningen och utvecklande av praxis, resultaten av statsrådets TEAS-projekt och eventuella åtgärder som följer av dem.

Sammandrag

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna bedömas grundligt.

Utgångspunkter

Projektet baserar sig på skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin och tidigare statsminister Antti Rinne enligt vilken förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna ska bedömas grundligt.