SLAPP

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet") (EU-valmistelu)

OM048:00/2022 Kehittäminen

Euroopan komissio antoi 27.4.2022 ehdotuksen (COM(2022) 177 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet", SLAPP-direktiivi).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM048:00/2022

Asianumerot VN/17914/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.6.2022 – 31.8.2024

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Johannes Koskenniemi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 163
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä SLAPP-kanteella tarkoitetaan, estää ilmiön laajeneminen EU:ssa ja suojella SLAPP-kanteiden kohteita. Ehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön menettelytakeita ja antaa siten tuomioistuimille ja mahdollisille kohteille välineitä SLAPP-kanteita vastaan. Ehdotettuja menettelytakeita sovelletaan tapauksissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.

Tiivistelmä

Euroopan komissio antoi 27.4.2022 ehdotuksen (COM(2022) 177 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet", SLAPP-direktiivi).

Lisää aiheesta

EU-laki turvaamaan sananvapautta

OM Tiedote 16.4.2024 13.16