SLAPP-dire

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)

OM048:00/2022 Projekt

Europeiska kommissionen antog 27.4.2022 ett förslag (COM(2022) 177 final) till Europapar-lamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt, SLAPP-direktivet)

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM048:00/2022

Ärendenummer VN/17914/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 14.6.2022 – 31.8.2024

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Johannes Koskenniemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 163
[email protected]

Mål och resultat

Direktivförslaget syftar till att nå samförstånd om vad som avses med en munkavleprocess, förhindra att detta fenomen ökar ytterligare i EU och skydda dem som utsätts för processerna. Förslaget syftar till att införa rättssäkerhetsgarantier och därmed ge domstolar och utsatta effektiva verktyg att försvara sig. Föreslagna rättssäkerhetsgarantier tillämpas i mål med gränsöverskridande följder.

Sammandrag

Europeiska kommissionen antog 27.4.2022 ett förslag (COM(2022) 177 final) till Europapar-lamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt, SLAPP-direktivet)

Mer om ämnet

EU-lag ska trygga yttrandefriheten

JM Pressmeddelande 16.4.2024 13.16