Uuden Bryssel IIa –asetuksen kansallinen täytäntöönpano

OM059:00/2020 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on valmistella uuden Bryssel IIa –asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM059:00/2020

Asianumerot VN/13480/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 10.6.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 47/2022

Säädetään laki, jossa on uuden Bryssel IIa -asetuksen soveltamisen edellyttämät kansalliset säännökset.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 260
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella asetuksen soveltamisen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän on myös arvioitava, onko Suomessa lapsen palauttamisesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä tarpeen tarkistaa, ja tarvittaessa valmisteltava tätä koskevat lainmuutokset. Työryhmän on laadittava ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on valmistella uuden Bryssel IIa –asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset.

Lähtökohdat

Asetuksen soveltaminen edellyttää täydentävää kansallista sääntelyä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.