Det nationella genomförandet av den nya Bryssel IIa-förordningen

OM059:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Avsikten är att bereda de bestämmelser som behövs för genomförandet av den nya Bryssel IIa-förordningen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM059:00/2020

Ärendenummer VN/13480/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid – 10.6.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om tillämpning av den nya Bryssel II a-förordningen

Riksdagens svar EV 47/2022

Det stiftas en lag som ska innehålla sådana nationella bestämmelser som tillämpningen av Bryssel IIa -förordningen förutsätter.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 260
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda de ändringar i den nationella lagstiftningen som tillämpningen av förordningen förutsätter. Arbetsgruppen ska även bedöma behovet att se över bestämmelserna om verkställighet av sådana beslut om återlämnande av barn som getts i Finland, och vid behov bereda lagändringarna om det. Arbetsgruppens förslag ska utarbetas i form av en regeringsproposition.

Sammandrag

Avsikten är att bereda de bestämmelser som behövs för genomförandet av den nya Bryssel IIa-förordningen.

Utgångspunkter

Tillämpningen av förordningen förutsätter kompletterande nationell reglering.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.