Pienten riita-asioiden menettely

OM059:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM059:00/2021

Asianumerot VN/28937/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.11.2021 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jukka Siro, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 021
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa oikeuden saatavuutta häätöä ja huoneenvuokraa koskevissa riita-asioissa kehittämällä niitä varten yksinkertaistettu oikeudenkäyntimenettely, jossa asianosaisen oikeudenkäyntikuluriski on matala.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan otetaan käyttöön pienten riita-asioiden menettely (ml. häädöt).

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio pienten riita-asioiden menettelystä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2023:1). Arviomuistio on julkaistu tammikuussa 2023 ja ollut lausuntokierroksella. Lausunnoista on julkaistu tiivistelmä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2024:8).

Lisää aiheesta