Ett förfarande för små tvistemål

OM059:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM059:00/2021

Ärendenummer VN/28937/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.11.2021 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.5 Fungerande bostadsmarknader och smidig trafik

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Jukka Siro, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 021
[email protected]

Mål och resultat

Avsikten är att förbättra tillgången till rättslig prövning i tvistemål som gäller vräkning och hyra av bostad genom ett förenklat rättegångsförfarande där parternas kostnadsrisk i rättegång är låg.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet ska det införas ett förfarande för små tvistemål (bland annat vräkning).

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria om ett förfarande för små tvistemål (justitieministeriets betänkanden 2023:1). Bedömningspromemorian publicerades i januari 2023 och den har varit på remiss. Ett sammandrag över remissvaren har publicerats (Justitieministeriets betänkanden och utlåtanden 2024:8).

Mer om ämnet