Digitaalisia sisältöjä ja digitaalisia palveluja sekä tavarankauppaa koskevan sääntelyn uudistaminen (EU-valmistelu)

OM069:00/2017 Säädösvalmistelu

Säännökset digisisällöstä ovat EU:ssa uusia,eikä kansallisestikaan erityissäännöksiä tällaisista hyödykkeistä ole kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Tavoitteena on estää se, että yhä useammat jäsenvaltiot säätäisivät omat säännöksensä ja että toimintaympäristö siten monimutkaistuisi. Tavarankauppaa koskevat säännökset vastaavat sisällöltään pääosin kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY säännöksiä. Merkittävä ero aikaisempaan on kuitenkin, että tavarankauppaa koskeva direktiivi on lähtökohtaisesti täysharmonisoiva.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM069:00/2017

Asianumerot OM 2/482/2015, VN/901/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2015 – 10.5.2019

Asettamispäivä 1.7.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50554
[email protected]

Yhteyshenkilö
Katri Kummoinen, Yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50266
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiivit liittyvät digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan, jonka tavoitteena on luoda tarvittavat edellytykset verkkokaupan kasvun nopeuttamiseksi.

Tiivistelmä

Säännökset digisisällöstä ovat EU:ssa uusia,eikä kansallisestikaan erityissäännöksiä tällaisista hyödykkeistä ole kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Tavoitteena on estää se, että yhä useammat jäsenvaltiot säätäisivät omat säännöksensä ja että toimintaympäristö siten monimutkaistuisi. Tavarankauppaa koskevat säännökset vastaavat sisällöltään pääosin kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY säännöksiä. Merkittävä ero aikaisempaan on kuitenkin, että tavarankauppaa koskeva direktiivi on lähtökohtaisesti täysharmonisoiva.

Lisätietoja