Digisopimus- ja tavarankauppadirektiivien kansallinen täytäntöönpano

OM013:00/2020 Säädösvalmistelu

Tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi on pantu täytäntöön lailla kuluttajansuojalain muuttamisesta (ks. HE 180/2021 vp, TaVM 34/2021 vp, EV 178/2021 vp). Tasavallan presidentti on vahvistanut lain 22.12.2021. Laki on tullut voimaan 1.1.2022.

Lain voimaantulosäännöstä on muutettu 15.7.2022 voimaan tulleella lailla 697/2022.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM013:00/2020

Asianumerot VN/1051/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.2.2020 – 31.3.2021

Asettamispäivä 4.2.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 41/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 178/2021

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskeva direktiivi sekä tavarankauppadirektiivi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 554
[email protected]

Yhteyshenkilö
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 015
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on panna tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskeva direktiivi kansallisesti täytäntöön.

Tiivistelmä

Tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi on pantu täytäntöön lailla kuluttajansuojalain muuttamisesta (ks. HE 180/2021 vp, TaVM 34/2021 vp, EV 178/2021 vp). Tasavallan presidentti on vahvistanut lain 22.12.2021. Laki on tullut voimaan 1.1.2022.

Lain voimaantulosäännöstä on muutettu 15.7.2022 voimaan tulleella lailla 697/2022.

Lähtökohdat

Direktiivit liittyvät digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan, jonka tavoitteena on luoda tarvittavat edellytykset verkkokaupan kasvun nopeuttamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.