Nämnden för bedömningskriterier för 2024–2027

OM176:00/2023 Organ

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av en ny säkerhetsutredningslag som trädde i kraft den 1 januari 2015. Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM176:00/2023

Ärendenummer VN/31369/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.2.2024 – 31.12.2027

Datum för tillsättande 25.1.2024

Typ av organ Nämnd

Kontaktperson
Petteri Jartti, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 076
[email protected]

Mål och resultat

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av en ny säkerhetsutredningslag som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya säkerhetsutredningslagen gäller myndigheternas utredning av en persons eller ett företags bakgrund.

Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar. Nämnden ger även utlåtanden om när förfarandet med säkerhetsutredning tillämpas i fråga om vissa arbetsuppgifter i ett företag. Nämnden tillsätts av statsrådet.

Flera olika myndigheter deltar i utarbetandet av säkerhetsutredningar och behandlingen av intyg som utfärdas på basis av dessa utredningar. Målet med nämndens verksamhet är att säkerställa att lagen tillämpas på ett enhetligt sätt, oberoende av vilken myndighet som behandlar ärendet vid tidpunkten i fråga.

Nämndens tolkningsrekommendationer är inte formellt och som sådana bindande för de behöriga myndigheterna.

Sammandrag

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av en ny säkerhetsutredningslag som trädde i kraft den 1 januari 2015. Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar.