Hallituksen esitys OM/2022/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 143/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kirsi Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150438
Asia
Esityksen tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta. Esityksessä ehdotetaan muun ohella lähestymiskiellon sähköisen valvonnan käyttöönottamista, lähestymiskiellon hakemisen muuttamista maksuttomaksi ja lähestymiskiellon rikkomista koskevan rikosasian kiireellistä käsittelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksestä aiheutuisi vuonna 2023 valtiontaloudelle menolisäyksiä muiden tuomioistuinten toimintamenoihin (25.10.03) 227 000 euroa, oikeusavun toimintamenoihin (25.10.04) 30 000 euroa, Syyttäjälaitoksen toimintamenoihin (25.30.01) 40 000 euroa, Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin (25.40.01) 171 000 euroa ja poliisin toimintamenoihin (26.10.01) 285 000 euroa. Lainsäädäntö tulisi voimaan lokakuussa 2023, joten ensi vuoden menotarve on pienempi kuin vuosittaiset 2,594 milj. euron menot vuodesta 2024 lukien. Esitys vaikuttaa myös vuosittaisiin tuloarvioihin vähentämällä tuomioistuintuloja 40 000 eurolla vuonna 2023 ja 150 000 eurolla vuodesta 2024 alkaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen