Henkilö- ja tehtävähaku

Demokratia- ja julkisoikeusosasto

Esikunta

Hallinto- ja ohjausosasto

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto

Ylin johto