Personsökning

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

+358295150374 

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150534 

Sonja Wikman, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

+358295150022 

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

+358295150233 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

+358295150128 

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

+358295150191 

Johanna Kaunisvaara, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150060 

Sini Lahdenperä, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150013 

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

+358295150231 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150008 

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

+358295150279 

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

+358295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

+358295150416 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

+358295150348 

Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150056 

Petteri Jartti, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150076 

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150284 

Virpi Koivu, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

+358295150071 

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150480 

Amanda Mäkelä, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295342057 

Laura Mäkelä, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150049 

Tia Möller, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150105 

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

+358295150536 

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150378 

Veli-Pekka Hautamäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150292 

Kari Hämäläinen, planerare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150073 

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftning

+358295150100 

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150230 

Leena Morri, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150080 

Elina Nyholm, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150807 

Nanni Olsson, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150050 

Anna Saarela, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

partiregistervalröstning

+358295150106 

Anna-Stiina Tarkka, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150123 

Mira Turpeinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150045 

Niklas Vainio, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150041 

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

+358295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

+358295150211 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

+358295150117 

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

+358295150334 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

+358295150018 

Soininvaara Helmi, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150342 

Maija Iles, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftningsamefrågor

Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150078 

Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150134 

Katri Leikas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150048 

Linda Lindholm, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150051 

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

+358295150130 

Michaela Moua, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150222 

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

+358295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

+358295150293 

Maria Soininen, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150072 

Corinna Tammenmaa, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150181 

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Ari-Pekka Koivisto, osastopäällikkö, ylijohta

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150016 

Kristina Mattila, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150384 

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150221 

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150400 

Tuuli Dunder, högskolepraktikant

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150343 

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

+358295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150602 

Mika Junninen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150406 

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

+358295150580 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150183 

Heidi Lind, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150057 

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

Marianne Mäki, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150034 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

benådning

+358295150068 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150223 

Mirja Salonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

påföljdssystem

+358295150019 

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150352 

Paulina Tallroth, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150146 

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta

brottsofferbrottsbekämpning

+358295150418 

Sampo Brander, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

+358295150349 

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Joni Korpinen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

+358295150012 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

+358295150112 

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

straffprocessåtalades rättigheter

+358295150438 

Katja Repo, planerare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

+358295150085 

Venla Roth, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

+358295150011 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150570 

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

+358295150244 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

+358295150176 

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150142 

Sami Kiriakos, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

+358295150054 

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

Leena Mäkipää, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150082 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150198 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150323 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150101 

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

+358295150506 

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150264 

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150250 

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150118 

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

Joanna Grandell, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

+358295150220 

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

+358295150139 

Johanna Isoaho, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150210 

Mirja Kapraali, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskreditindrivning av skuld

+358295150033 

Ida-Sofia Liljavirta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150017 

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150015 

Laura Määttänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150122 

Anne Hallavainio, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Esikunta

domstolarna

+358295150458 

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asiain sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150228 

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

+358295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150301 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

+358295150070 

Tanja Niemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

+358295150464 

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150161 

Victoria Turunen, AMK-harjoittelija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150099 

Eeva Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150024 

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150046 

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

+358295150502 

Katri Aho, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150084 

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150283 

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150039 

Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150026 

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

+358295150276 

Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150092 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

Jukka Siro, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150021 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

+358295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

+358295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

+358295150242 

Harri Jeskanen, toimitila-asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150132 

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150227 

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

+358295150200 

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150162 

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150594 

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

+358295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

+358295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150140 

Terhi Salmela, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150203 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

+358295150066 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150262 

Marika Yli-Ikkelä, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150174 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Suvi Kortelainen, AMK-harjoittelija

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

+358295150311 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

+358295150151 

Laura Lappi, byråsekreterare

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

+358295150042 

Rosa Lindeman, föredragande

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

+358295150038 

Julia Puumalainen, föredragande

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

+358295150212 

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

+358295150510 

Tiina Husso, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150287 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150089 

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150324 

Johanna Järvinen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150004 

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150542 

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150315 

Erja Mesikämmen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150028 

Päivi OM Pihlajamäki, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150087 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150530 

Jenna Tarvainen, högskolepraktikant

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150023 

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

+358295150290 

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150355 

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150205 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150468 

Satu Kainulainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150075 

Mari Kokkoniemi, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150053 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150490 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150160 

Minna Markkila, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Satu-Maaria Natunen, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150456 

Iida Nordström, AMK-harjoittelija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150094 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150404 

Kati Pärnänen, yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150288 

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150306 

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Tiia Viitasalo, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150088 

Mirja Al-Khafaji, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150197 

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150578 

Annika Jansson, AMK-harjoittelija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150095 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150272 

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150184 

Veijo Kylander, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150268 

Mari Mäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150086 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150002 

Maija Wahlström, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150608 

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150167 

Olli Dahlberg, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150014 

Carola Hautamäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150308 

Aleksi Karvonen, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150433 

Miikka Keränen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150335 

Anu Lehtonen, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150131 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

+358295150232 

Varpu Nyholm, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150234 

Juha Saunamäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150192 

Miika Snellman, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150126 

Högsta ledningen

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150029 

Otto Andersson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150121 

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Högsta ledningen

Finlands regering

Silja Borgarsdóttir Sandelin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150116 

Malin Brännkärr, statssekreterare

Högsta ledningen

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

Jade Malmi, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150114 

Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150278 

Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150069 

Anders Portin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150280 

Pekka Timonen, kanslichef

Högsta ledningen

Staben

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150170 

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

+358295150504 

Päivi Lahtinen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150055 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150528 

István Rytkönen, projektchef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150063 

Kati Systä, högskolepraktikant

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150299 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

+358295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150236 

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150027 

Anna Groth, kommunikationschef

Staben, Kommunikation

+358295150345 

Aino Hakala, högskolepraktikant

Staben, Kommunikation

+358295150036 

Katja Huumo, enhetschef, kommunikationsdirektör

Staben, Kommunikation

+358295150113 

Julia Kauppinen, kommunikationsassistent

Staben, Kommunikation

+358295150141 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150252 

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

+358295150182 

Hanna Leppänen, visualisk designer

Staben, Kommunikation

+358295150109 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

+358295150261 

Heidi Rostén, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150340 

Päivi Surakka, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150108 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150145 

Kari Kiesiläinen, understatssekreterare

Staben

+358295150138 

Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja

Staben

+358295150436 

Annu Autio, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150143 

Johanna Jokela, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150144 

Aleksi Kirjonen, ledande sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

+358295150058 

Sanna Laine, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150044 

Minka Lindroos, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150097 

Vava Lunabba, specialsakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

+358295150120 

Sara Luotonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150381 

Teija Moilanen, sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150125 

Anna Riikonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150317 

Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

+358295150124 

Anna Aarre-Ahtio, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150370 

Riku Ahola, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150356 

Eeva Attila, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150328 

Leo Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150043 

Sirpa Halmela, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150225 

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150090 

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

+358295150360 

Päivi Ijäs, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150366 

Marja Jokinen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150362 

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

+358295150496 

Arja Martikainen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150388 

Mikko ( OM ) Ojala, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150179 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

Pamela Sarasmo, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150096 

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150083 

Carolina Slangus-Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150540 

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

bättre lagstiftninglagberedning, utveckling

+358295150169