Personsökning

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Högsta ledningen

Staben