Personsökning

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

telefonnummer +358295150374
E-post

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

telefonnummer +358295150534
E-post

Sonja Wikman, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

telefonnummer +358295150022
E-post

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

telefonnummer +358295150233
E-post

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150127
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

telefonnummer +358295150128
E-post

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

telefonnummer +358295150191
E-post

Johanna Kaunisvaara, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

telefonnummer +358295150060
E-post

Sini Lahdenperä, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

telefonnummer +358295150013
E-post

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

telefonnummer +358295150231
E-post

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

telefonnummer +358295150008
E-post

Elina Siljamäki, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

telefonnummer +358295150248
E-post

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

telefonnummer +358295150279
E-post

Selja Taipale, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

telefonnummer +358295150282
E-post

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

telefonnummer +358295150206
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

telefonnummer +358295150416
E-post

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

telefonnummer +358295150348
E-post

Petteri Jartti, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

telefonnummer +358295150076
E-post

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150284
E-post

Virpi Koivu, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

telefonnummer +358295150071
E-post

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150480
E-post

Amanda Mäkelä, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

telefonnummer +358295150047
E-post

Tia Möller, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

telefonnummer +358295150105
E-post

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

telefonnummer +358295150536
E-post

Heidi Alajoki, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150052
E-post

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

telefonnummer +358295150378
E-post

Veli-Pekka Hautamäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150292
E-post

Kari Hämäläinen, planerare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150073
E-post

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftning

telefonnummer +358295150100
E-post

Lauri Koskentausta, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150241
E-post

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150136
E-post

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150230
E-post

Elina Nyholm, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150807
E-post

Nanni Olsson, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150050
E-post

Julia Rusanen, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150277
E-post

Anna Saarela, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

grundläggande rättighetermänskliga rättigheter

telefonnummer +358295150106
E-post

Anna-Stiina Tarkka, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150123
E-post

Mira Turpeinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150045
E-post

Niklas Vainio, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150041
E-post

Outi Äyräs-Blumberg, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

telefonnummer +358295150149
E-post

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

telefonnummer +358295150061
E-post

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

telefonnummer +358295150117
E-post

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

telefonnummer +358295150334
E-post

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

telefonnummer +358295150018
E-post

Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

telefonnummer +358295150078
E-post

Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

telefonnummer +358295150134
E-post

Katri Leikas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

telefonnummer +358295150048
E-post

Linda Lindholm, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

telefonnummer +358295150051
E-post

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

telefonnummer +358295150130
E-post

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

telefonnummer +358295150275
E-post

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

telefonnummer +358295150293
E-post

Maria Soininen, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

telefonnummer +358295150072
E-post

Nitin Sood, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

telefonnummer +358295150186
E-post

Corinna Tammenmaa, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

telefonnummer +358295150181
E-post

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Ari-Pekka Koivisto, osastopäällikkö, ylijohta

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

telefonnummer +358295150016
E-post

Kristina Mattila, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

telefonnummer +358295150384
E-post

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

telefonnummer +358295150221
E-post

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

telefonnummer +358295150400
E-post

Vilma Faal, planerare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

telefonnummer +358295150036
E-post

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

telefonnummer +358295150344
E-post

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

telefonnummer +358295150602
E-post

Mika Junninen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

telefonnummer +358295150406
E-post

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

telefonnummer +358295150580
E-post

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

telefonnummer +358295150183
E-post

Heidi Lind, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

telefonnummer +358295150057
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

telefonnummer +358295150520
E-post

Marianne Mäki, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

telefonnummer +358295150034
E-post

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

benådning

telefonnummer +358295150068
E-post

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

telefonnummer +358295150223
E-post

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

telefonnummer +358295150352
E-post

Anna-Liisa Sandvik, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

telefonnummer +358295150059
E-post

Paulina Tallroth, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

telefonnummer +358295150146
E-post

Tiina Hintsala, planerare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta

telefonnummer +358295150211
E-post

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta

brottsofferbrottsbekämpning

telefonnummer +358295150418
E-post

Sampo Brander, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

telefonnummer +358295150349
E-post

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

telefonnummer +358295150246
E-post

Joni Korpinen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

telefonnummer +358295150012
E-post

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

telefonnummer +358295150112
E-post

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

straffprocessåtalades rättigheter

telefonnummer +358295150438
E-post

Katja Repo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

telefonnummer +358295150085
E-post

Venla Roth, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

telefonnummer +358295150011
E-post

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

telefonnummer +358295150570
E-post

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

telefonnummer +358295150244
E-post

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

telefonnummer +358295150176
E-post

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

telefonnummer +358295150142
E-post

Sami Kiriakos, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

telefonnummer +358295150054
E-post

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

telefonnummer +358295150486
E-post

Leena Mäkipää, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

telefonnummer +358295150082
E-post

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

telefonnummer +358295150198
E-post

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

telefonnummer +358295150323
E-post

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

telefonnummer +358295150101
E-post

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150506
E-post

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

telefonnummer +358295150264
E-post

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

telefonnummer +358295150250
E-post

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

telefonnummer +358295150118
E-post

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

telefonnummer +358295150554
E-post

Joanna Grandell, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

telefonnummer +358295150220
E-post

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

telefonnummer +358295150139
E-post

Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskreditindrivning av skuld

telefonnummer +358295150033
E-post

Ida-Sofia Liljavirta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

telefonnummer +358295150017
E-post

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

telefonnummer +358295150015
E-post

Laura Määttänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

telefonnummer +358295150122
E-post

Maija Wahlström, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Esikunta

telefonnummer +358295150608
E-post

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asiain sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

telefonnummer +358295150228
E-post

Salla Hyvönen, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

telefonnummer +358295150095
E-post

Anna Immonen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

telefonnummer +358295150019
E-post

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

telefonnummer +358295150208
E-post

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150301
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

telefonnummer +358295150070
E-post

Tanja Niemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

telefonnummer +358295150464
E-post

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

telefonnummer +358295150590
E-post

Suvi Näppilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

telefonnummer +358295150148
E-post

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150386
E-post

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

telefonnummer +358295150161
E-post

Eeva Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

telefonnummer +358295150024
E-post

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

telefonnummer +358295150046
E-post

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

telefonnummer +358295150502
E-post

Katri Aho, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150084
E-post

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150283
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

telefonnummer +358295150039
E-post

Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150026
E-post

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

telefonnummer +358295150276
E-post

Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150092
E-post

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150224
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

telefonnummer +358295150584
E-post

Jukka Siro, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150021
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

telefonnummer +358295150558
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

telefonnummer +358295150214
E-post

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

telefonnummer +358295150005
E-post

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

telefonnummer +358295150242
E-post

Harri Jeskanen, toimitila-asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150132
E-post

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150227
E-post

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

telefonnummer +358295150200
E-post

Elisa Musakka, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150255
E-post

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150162
E-post

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150594
E-post

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

telefonnummer +358295150327
E-post

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

telefonnummer +358295150402
E-post

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

telefonnummer +358295150140
E-post

Terhi Salmela, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150203
E-post

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

telefonnummer +358295150066
E-post

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

telefonnummer +358295150262
E-post

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan esittelijä

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

telefonnummer +358295643412
E-post

Marika Yli-Ikkelä, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295150174
E-post

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Saara Backman, byråsekreterare

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

telefonnummer +358295150049
E-post

Juhani Kortteinen, generalsekreterare

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

telefonnummer +358295150151
E-post

Rosa Lindeman, föredragande

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

telefonnummer +358295150038
E-post

Julia Puumalainen, föredragande

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

telefonnummer +358295150212
E-post

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

telefonnummer +358295150510
E-post

Tiina Husso, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150287
E-post

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150089
E-post

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150020
E-post

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150324
E-post

Johanna Järvinen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150004
E-post

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150187
E-post

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150542
E-post

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150315
E-post

Erja Mesikämmen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150028
E-post

Päivi Pihlajamäki, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150087
E-post

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150530
E-post

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

telefonnummer +358295150001
E-post

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

telefonnummer +358295150290
E-post

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150355
E-post

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150205
E-post

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150468
E-post

Satu Kainulainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150075
E-post

Mari Kokkoniemi, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150053
E-post

Sami Korhonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150115
E-post

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150490
E-post

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150160
E-post

Satu-Maaria Natunen, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150456
E-post

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150404
E-post

Kati Pärnänen, yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150288
E-post

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150306
E-post

Lasse Saarela, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150091
E-post

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

E-post

Tiia Viitasalo, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

telefonnummer +358295150088
E-post

Mirja Al-Khafaji, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150197
E-post

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150578
E-post

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150272
E-post

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150184
E-post

Saija Launiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150080
E-post

Mari Mäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150086
E-post

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

telefonnummer +358295150002
E-post

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150167
E-post

Olli Dahlberg, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150014
E-post

Carola Hautamäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150308
E-post

Aleksi Karvonen, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150433
E-post

Miikka Keränen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150335
E-post

Anu Lehtonen, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150131
E-post

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

telefonnummer +358295150232
E-post

Varpu Nyholm, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150119
E-post

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150234
E-post

Juha Saunamäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150192
E-post

Miika Snellman, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

telefonnummer +358295150126
E-post

Högsta ledningen

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

telefonnummer +358295150029
E-post

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Högsta ledningen

Finlands regering

E-post

Silja Borgarsdóttir Sandelin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

finanspolitiken

telefonnummer +358295150116
E-post

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

E-post

Jade Malmi, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

offentlig rättdomstolarna

telefonnummer +358295150114
E-post

Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

telefonnummer +358295150278
E-post

Mikaela Nylander, statssekreterare

Högsta ledningen

telefonnummer +358295150110
E-post

Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

demokratispråkpolitik

telefonnummer +358295150069
E-post

Anders Portin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

telefonnummer +358295150280
E-post

Maria Swanljung, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

mediekontakterviestintä

telefonnummer +358295150023
E-post

Pekka Timonen, kanslichef

Högsta ledningen

E-post

Staben

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

telefonnummer +358295150170
E-post

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

telefonnummer +358295150504
E-post

Daniela Karlsson, högskolepraktikant

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

telefonnummer +358295150318
E-post

Päivi Lahtinen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

telefonnummer +358295150055
E-post

István Rytkönen, projektchef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

telefonnummer +358295150063
E-post

Ilona Sekiguchi, projektikoordinaattori

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

telefonnummer +358295150201
E-post

Roosa Talvitie, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

telefonnummer +358295150147
E-post

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

telefonnummer +358295150270
E-post

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

telefonnummer +358295150236
E-post

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150027
E-post

Anna Groth, kommunikationschef

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150345
E-post

Katja Huumo, enhetschef, kommunikationsdirektör

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150113
E-post

Julia Kauppinen, kommunikationsassistent

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150251
E-post

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150252
E-post

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

telefonnummer +358295150182
E-post

Hanna Leppänen, visualisk designer

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150109
E-post

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

telefonnummer +358295150261
E-post

Heidi Rostén, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150340
E-post

Päivi Surakka, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150108
E-post

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

telefonnummer +358295150145
E-post

Kari Kiesiläinen, understatssekreterare

Staben

telefonnummer +358295150138
E-post

Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja

Staben

telefonnummer +358295150436
E-post

Annu Autio, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150143
E-post

Johanna Jokela, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150144
E-post

Aleksi Kirjonen, ledande sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150058
E-post

Sanna Laine, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150044
E-post

Minka Lindroos, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150097
E-post

Vava Lunabba, yksikön päällikkö

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150120
E-post

Sara Luotonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150381
E-post

Teija Moilanen, sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150434
E-post

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150125
E-post

Anna Riikonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150317
E-post

Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

telefonnummer +358295150124
E-post

Anna Aarre-Ahtio, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150370
E-post

Riku Ahola, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

telefonnummer +358295150356
E-post

Eeva Attila, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150328
E-post

Leo Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

telefonnummer +358295150043
E-post

Sirpa Halmela, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150225
E-post

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

telefonnummer +358295150090
E-post

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

telefonnummer +358295150360
E-post

Päivi Ijäs, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150366
E-post

Marja Jokinen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

telefonnummer +358295150362
E-post

Sanna-Mari Kirjalainen, administrativ medarbetare

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150188
E-post

Tuomas Lihr, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150137
E-post

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

telefonnummer +358295150496
E-post

Arja Martikainen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150388
E-post

Mikko Ojala, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150179
E-post

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

telefonnummer +358295150218
E-post

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

E-post

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

telefonnummer +358295150083
E-post

Carolina Slangus-Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

telefonnummer +358295150540
E-post

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

bättre lagstiftninglagberedning, utveckling

telefonnummer +358295150169
E-post