Dataadministration

Dataadministration

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig 

0295150324 

Juho Kämäri, planerare 

0295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig 

0295150542 

Tarmo Maunu, Dataadministrationsdirektör 

0295150315 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig 

0295150530 

Domarutbildningsnämnden

Domarutbildningsnämnden

Minna Hyttinen, sekreterare 

0295643440 

Sinan Yasar, praktikant 

Ekonomienheten

Ekonomienheten

Sanna Appelberg, specialsakkunnig 

0295150167 

Olli Dahlberg, Taloussihteeri 

0295150014 

Carola Hautamäki, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen 

0295150308 

Paula Kattelus, Ekonomiinspektör 

0295150272 

Tapio Laamanen, ekonimidirektör 

budget

0295150290 

Anu Laine, Ekonomiinspektör 

0295150274 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman 

0295150234 

Juha Saunamäki, specialsakkunnig 

0295150192 

Miika Snellman, budgetråd 

0295150126 

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Milla Aaltonen, projektchef 

0295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig 

likabehandling

0295150211 

Sami Demirbas, sakkunnig 

0295150233 

Maija Haltia, Ledningens assistent 

0295150608 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 

ursprungsfolk

0295150018 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman 

medborgarinitiativ partiregister val röstning

0295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör 

0295150128 

Peter Kariuki, överinspektör 

etniska relationer

0295150191 

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman 

EU-byrån för grundläggande rättigheter grundläggande rättigheter

0295150322 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare 

0295150193 

Mia Luhtasaari, projektkoordinator 

0295150130 

Vava Lunabba, överinspektör 

språklagstiftning

0295150136 

Michaela Moua, Projektspecialist 

0295150229 

Liisa Männistö, sakkunnig 

0295150231 

Katriina Nousiainen, överinspektör 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området likabehandling

0295150275 

Laura Nurminen, specialsakkunnig 

Krista Nuutinen, projektchef 

0295150084 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman 

ursprungsfolk samefrågor likabehandling

0295150293 

Vinh Pham, högskolepraktikant 

0295150093 

Henni Purtonen, assistent 

0295150148 

Anna Saarela, regeringssekreterare 

partiregister val röstning

0295150050 

Anneli Salomaa, projektledare 

medborgarinitiativ

0295150164 

Nadezda Savolainen, Assistent 

0295150002 

Maria Soininen, överinspektör 

språklagstiftning

0295150067 

Nina Suorsa, inspektör 

etniska relationer

0295150279 

Johanna Suurpää, Direktör 

0295150534 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd 

språklagstiftning

0295150181 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman 

EU-byrån för grundläggande rättigheter grundläggande rättigheter

0295150169 

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare 

0295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 

medborgarinflytande

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 

medborgarinflytande

0295150348 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Hanna Kiiskinen, föredragande 

0295150212 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare 

0295150151 

Pasi Ontermaa, avdelningssekreterare 

0295150159 

Enheten för intern revision

Enheten för intern revision

Kaisa Sistonen, Revisionschef 

0295150436 

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Arja Apajalahti-Laine, Förvaltningsdirektör 

0295150514 

Tanja Jaatinen, Datasekretessnämndens sekreterare 

personregister dataskydd

0295543500 

Ansvarsområdet för personalärenden

Henkilöstöasiantuntij - 

0295150355 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare 

0295150468 

Satu Haukanheimo, assistent 

Satu Kainulainen, personalexpert 

0295150075 

Leena Koski-Homi, Utvecklingsexpert 

0295150180 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert 

0295150490 

Eila Kröger, personalexpert 

0295150134 

Elisa Kumpula, regeringssekreterare 

0295150116 

Nina Oksanen, specialsakkunnig 

0295150404 

Eija Palonen, personalplanerare 

0295150153 

Taru Ritari, Personalchef 

0295150306 

Sanna Ryhänen, specialsakkunnig 

0295150442 

Soile Sikström, Utvecklingsexpert 

Ulla Westermarck, regeringssekreterare 

0295150102 

Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Matti Aitta, Specialsakkunnig i riskhanteringsfrågor 

0295150445 

Joanna Grandell, överinspektör 

namnlagstiftning

0295150220 

Aki Hietanen, utvecklingschef 

Finlex författningssamling

0295150510 

Tiina Husso, Projektkoordinator 

0295150287 

Kaija Jalasmäki, planerare 

0295150089 

Johanna ( OM ) Järvinen, specialsakkunnig 

0295150004 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare 

0295150184 

Veijo Kylander, inspektör 

0295150268 

Eila Nurmilaukas, planerare 

0295150424 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 

äktenskapslagstiftning benådning

0295150068 

Saara Packalén, planerare 

0295150073 

Anna Rajala, planerare 

0295150060 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare 

0295150186 

Oili Salminen, specialsakkunnig 

0295150588 

Minna Ylimaunu, projektledare 

0295150001 

Stöd för ledningen

Mikko Aaltonen, specialsakkunnig 

0295150092 

Riikka Hyppönen, ledningens sekreterare 

0295150163 

Teija Moilanen, ministerns sekreterare 

0295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare 

0295150125 

Mari Mäki, ledningens sekreterare 

0295150086 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare 

0295150198 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman 

0295150064 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 

0295150124 

Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen

Kari Kiesiläinen, regeringsråd, avdelningschef 

0295150138 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig 

förvaltningsrättskipning

0295150228 

Domstolsenheten

Raimo Ahola, Planeringschef 

budget

0295150286 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig 

0295150096 

Anne Hallavainio, regeringsråd 

nämndemän domstolarna

0295150458 

Tiia Hallivuori, specialsakkunnig 

0295150072 

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare 

0295150394 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare 

domstolspraktik

0295150232 

Jyrki Määttä, projektledare 

0295649743 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare 

0295150382 

Sami Pajukangas, planerare 

0295150594 

Ari Pajuniemi, specialplanerare 

0295150216 

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef 

domstolarna

0295150082 

Mika Risla, regeringssekreterare 

nämndemän rättegångsbiträdesnämnden

0295150190 

Paula Sorjonen, specialsakkunnig 

0295150078 

Essi Suonvieri, högskolepraktikant 

0295150048 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare 

0295150452 

Sanna Tiensuu, sakkunnig 

0295150273 

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende 

0295150205 

Ani Antila-Virtanen, byråsekreterare 

0295150460 

Heidi Havinmaa, praktikant 

0295150113 

Ville Huovinen, praktikant 

0295150251 

Lauri Liusvaara, specialsakkunnig 

0295150160 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 

0295150420 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare 

0295150456 

Sanna Nevalainen, Projektkoordinator 

0295150017 

Kaija Nykänen, personalsekreterare 

0295150144 

Sakari Perkiömäki, inspektör 

0295150472 

Toni Pihlajamäki, byråsekreterare 

0295150091 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Alice Utriainen, huvudförtroende 

Max Wahlroos, praktikant 

Enhet för internationell rättsvård

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden 

internationella underhållsbidragsärenden

0295150364 

Inkeri Helenius, specialsakkunnig 

internationella underhållsbidragsärenden

0295150564 

Tuuli Kainulainen, regeringssekreterare 

0295150474 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon 

0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd 

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

0295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare 

EU:s civilrättsliga nätverk internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

0295150301 

Taina Neira, regeringssekreterare 

internationell rättshjälp i brottmål utlämning av brottslingar överförande av dömda

0295150070 

Tanja Niemi, överinspektör 

internationella underhållsbidragsärenden EU:s civilrättsliga nätverk

0295150464 

Merja Norros, regeringsråd 

internationell rättshjälp i civilmål

0295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare 

internationell rättshjälp i civilmål bortförande av barn

0295150386 

Mimmu Rättilä, avdelningssekreterare 

0295150161 

Salla Sinervuo, högskolepraktikant 

0295150841 

Eila Virta, administrativ medarbetare 

internationella tillkännagivanden

0295150256 

Projektbyrån för databasprojektet (AIPA)

Ulla Honkanen, sakkunnig 

0295150226 

Pasi Kumpula, utvecklingschef 

0295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig 

0295150199 

Marko Loisa, projektchef 

0295150175 

Minna ( OM ) Mattila, specialsakkunnig 

0295150189 

Tarja Salonen, projektsekreterare 

0295150122 

Jukka-Pekka Sirviö, projektkoordinator 

0295150361 

Krista Soukola, Utvecklingschef 

0295150255 

Projektbyrån för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och doku

Heidi Aalto, Assistent 

0295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig 

0295150325 

Esa Hakkola, specialsakkunnig 

0295150257 

Raija Hietala, projektkoordinator 

0295150281 

Tuula Kivari, projektchef 

0295150546 

Miika Melama, Projektarkitekt 

0295665687 

Noora Paajanen, specialsakkunnig 

0295150282 

Kari Tavisalo, IT projektchef 

Riitta Vaartio, sakkunnig 

Rättshjälps- och utsökningsenheten

Kirta Heine, regeringsråd 

rättshjälp

0295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare 

0295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman 

rättshjälp

0295150242 

Harri Jeskanen, planerare 

0295150132 

Taneli Kuparinen, högskolepraktikant 

0295150059 

Kari Liede, regeringsråd 

0295150210 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef 

advokater rättshjälp

0295150200 

Anni Pentti, koordinator 

utsökning och betalningsanmärkning rättshjälp intressebevakning

0295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig 

utsökning och betalningsanmärkning

0295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd 

intressebevakning rättshjälp

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare 

intressebevakning

0295150262 

Utbildningsenheten

Arja Kinnunen, Utbildningsexpert 

0295150227 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert 

0295150292 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator 

0295150162 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator 

0295150277 

Minna Sipola, Utbildningsexpert 

0295150419 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator 

0295150312 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef 

0295150174 

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör 

nätkommunikation

0295150182 

Minsu Kuusisto, Visualisk designer 

0295150107 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert 

intern kommunikation

0295150261 

Kati Pärnänen, kommunikationsdirektör 

0295150288 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert 

0295150188 

Jenni Tuhkanen, högskolepraktikant 

0295150069 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert 

0295150145 

Eeva Vallisaari, kommunikationschef 

0295150592 

Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen

Arto Kujala, avdelningschef 

0295150408 

Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

Markus Alanko, Specialplanerare 

brottsbekämpning

0295150400 

Catharina Groop, konsultativ tjänsteman 

korruption

0295150207 

Mika Junninen, Specialplanerare 

0295150406 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef 

korruption kriminalpolitik brottsbekämpning

0295150580 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare 

0295150254 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert 

0295150252 

Laura Mynttinen, byråchef 

0295150265 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig 

korruption

0295150323 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman 

brottsbekämpning

0295150223 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 

brottsoffer statsbidrag

0295150418 

Saija Sambou, specialplanerare 

brottsbekämpning

0295150352 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 

brottsoffer statsbidrag

0295150570 

Tiia Talvitie, planerare 

0295150110 

Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Mika ( OM ) Aalto, konsultativ tjänsteman 

0295150171 

Eija Hakala-Kovanen, ledningens sekreterare 

0295150578 

Anne Hartoneva, regeringsråd 

verkställande av straff brottspåföljdssystem samhällspåföljder

0295150344 

Tuuli Herlin, specialplanerare 

brottspåföljdssystem

0295150602 

Katariina Jahkola, regeringsråd 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) kriminalpolitik brottspåföljdssystem åklagare

0295150246 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig 

brottspåföljdsmyndigheten brottspåföljdssystem fängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150197 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig 

0295150183 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) åklagare

0295150112 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd 

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

0295150520 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare 

0295150384 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig 

åklagare

0295150085 

Riitta Punju, Specialplanerare 

0295150154 

Mirja Salonen, specialsakkunnig 

0295150052 

Paulina Tallroth, Regeringsråd 

brottspåföljdssystem

0295150146 

Gresa Thaqi, harjoittelija 

Lagberedningsavdelningen

Lagberedningsavdelningen

Sami Manninen, Direktör 

0295150318 

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågor rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150170 

Seija Alanko, avdelningssekreterare 

0295150342 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150504 

Jaana Jääskeläinen, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

0295150480 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150566 

Päivi Lahtinen, byråsekreterare 

0295150055 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

0295150099 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området internationellt samarbete, allmänna frågor

0295150528 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd 

0295150105 

Liisa Palola, byråsekreterare 

0295150498 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden 

handlingsoffentlighet offentlighetslagstiftning

0295150194 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden 

0295150235 

Joonas Tervo, högskolepraktikant 

0295150111 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågor Estland/Baltikum-samarbete Kina-samarbete

0295150270 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning EU:s grundfördrag

0295150536 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 

Ryssland-samarbete internationellt samarbete, allmänna frågor

0295150236 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarande grundläggande rättigheter EU:s grundfördrag EU-domstol

0295150201 

Enheten för offentlig rätt

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman 

0295150117 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig 

förvaltningsförfarande förvaltningsrätt

0295150378 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd 

Ålands självstyrelse

0295150334 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd 

grundlagen statsförfattning

0295150839 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare 

0295150374 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd 

0295150056 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarande förvaltningsrätt

0295150396 

Virpi Koivu, specialsakkunnig 

dataskydd personregister

0295150071 

Laura Kolinen, högskolepraktikant 

0295150103 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd 

offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar personregister

0295150100 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör 

beredskapslagstiftning sammankomstlagstiftning grundlagen

0295150280 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd 

mänskliga rättigheter grundläggande rättigheter yttrandefrihet likabehandling

0295150230 

Arja Manner, Lagstiftningsråd 

EU-domstol ändringssökande förvaltningsrättskipning

0295150450 

Anu Mutanen, specialsakkunnig 

grundlagen statsförfattning

0295150311 

Anu Talus, Lagstiftningsråd 

personregister dataskydd

0295150586 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig 

personregister offentlighetslagstiftning dataskydd säkerhetsutredningar

0295150372 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd 

ändringssökande förvaltningsrättskipning

0295150253 

Enheten för privaträtt

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare 

0295150370 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd 

sakrätt köplag inteckningar konsumentskydd konsumtionskredit hittegods borgen e-handel

0295150554 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig 

produktansvar skadeersättning, lagstiftning försäkringar, lagstiftning indrivning av skuld

0295150139 

Sirpa Halmela, byråsekreterare 

0295150225 

Aleksi Heikkilä, Forskare 

0295150283 

Johanna Hossa, Forskare 

0295150195 

Päivi Ijäs, byråsekreterare 

0295150366 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd 

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag andelslag stiftelse föreningar bolagsrätt värdepapper lagberedning, utveckling

0295150074 

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd 

internationell civilrätt adoptioner äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning intressebevakning förmyndarskap faderskap, lagstiftning internationella underhållsbidragsärenden barns rättigheter familjelagstiftning arvsfrågor

0295150260 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd 

internationell civilrätt köplag transporträtt konsumentskydd konsumtionskredit produktansvar försäkringar, lagstiftning obligationsrätt e-handel

0295150266 

Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör 

0295150264 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd 

adoptioner äktenskapslagstiftning assisterad befruktning internationell civilrätt barns rättigheter familjelagstiftning Roma II förordning surrogatmoderskap skadeersättning, lagstiftning

0295150332 

Anni Piikki, högskolepraktikant 

0295150066 

Susanna Polvi, byråsekreterare 

0295150152 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd 

värdepapper sakrätt inteckningar fastighetsköp lagfart jordabalken borgen obligationsrätt

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd 

fastighetsköp lagfart jordabalken miljörätt

0295150584 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd 

äktenskapslagstiftning Bryssel II förordning assisterad befruktning faderskap, lagstiftning namnlagstiftning familjelagstiftning arvsfrågor surrogatmoderskap

0295150314 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd 

bostadsaktiebolag öppet bolag kommanditbolag aktiebolag stiftelse föreningar bolagsrätt andelslag värdepapper

0295150558 

Enheten för straff- och processrätt

Mari Aalto, Lagstiftningsråd 

konkurs skuldsanering

0295150502 

Lena Andersson, lagstiftningsdirektör 

djurskyddsbrott miljöbrott

0295150244 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig 

0295150053 

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd 

innehavaransvar människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel straff strafflagen bötesförfarande miljöbrott

0295150165 

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd 

grå ekonomi internationell rättshjälp i brottmål penningtvätt utlämning av brottslingar ömsesidigt erkännande av domar i brottmål överförande av dömda

0295150338 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd 

förundersökning människohandel sexuellt utnyttjande av barn tvångsmedel strafflagen it-brott

0295150176 

Sami Kiriakos, Lagstiftningsråd 

penningtvätt

0295150054 

Sami Korhonen, specialsakkunnig 

0295150129 

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd 

förlikning rättegångskostnader Bryssel I förordning europeiskt betalningsföreläggande europeisk verkställighetsgrund internationell rättshjälp i civilmål Lugano avtal ändringssökande rättegångsförfarande, lagstiftning grupptalan ömsesidigt erkännande av domar i tvistemål

0295150276 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare 

0295150388 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd 

narkotikabrott korruption mutning strafflagen

0295150486 

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare 

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess

0295150156 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare 

0295150179 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig 

0295150101 

Pauliina Pukari, högskolepraktikant 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd 

rättegångs offentlighet rättegångsförfarande, lagstiftning straffprocess åtalades rättigheter vittne vid rättegång

0295150438 

Lauri Rautio, specialsakkunnig 

alkohol- och tobakbrott förundersökning Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) grå ekonomi korruption mutning förverkandepåföljder (konfiskation) åtalades rättigheter it-brott

0295150380 

Jukka Siro, specialsakkunnig 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare 

0295150221 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare 

konkurs bötesförfarande

0295150240 

Laggranskningsenheten

Riku Ahola, Lagstiftningsråd 

0295150356 

Leo Forss, Lagstiftningsråd 

0295150043 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd 

0295150090 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd 

laggranskning

0295150360 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare 

0295150362 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd 

lagspråk laggranskning

0295150496 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd 

0295150488 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd 

0295150540 

Stöd för ledningen

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare 

lagberedning, utveckling bättre lagstiftning

0295150506 

Raili Paananen, ledningens sekreterare 

0295150296 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utbildning lagberedning, utveckling lagspråk bättre lagstiftning

0295150218 

Ledning

Ledning

Antti Häkkänen, justitieminister 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare 

0295150131 

Pekka ( OM ) Timonen, kanslichef