Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare 

 +358295150374 
 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare 

 

Tuomas Rekola, högskolepraktikant 

 +358295150050 
 

Johanna Suurpää, avdelningschef, överdirektör 

 +358295150534 
 

Sonja Wikman, administrativ medarbetare 

 +358295150022 
 

Sami Demirbas, sakkunnig 

 +358295150233 
 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman 

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

 +358295150127 
 

Arto Jääskeläinen, valdirektör 

 +358295150128 
 

Peter Kariuki, överinspektör 

etniska relationer

 +358295150191 
 

Joanna Leinola, högskolepraktikant 

etniska relationer

 +358295150185 
 

Mia Luhtasaari, sakkunnig 

 +358295150130 
 

Liisa Männistö, specialsakkunnig 

 +358295150231 
 

Laura Nurminen, specialsakkunnig 

medborgarinitiativ

 +358295150008 
 

Anna Saarela, regeringssekreterare 

partiregistervalröstning

Nina Suorsa, inspektör 

etniska relationer

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare 

 +358295150206 
 

Olli Valjakka, högskolepraktikant 

 +358295150016 
 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 

medborgarinflytande

 +358295150416 
 

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 

medborgarinflytande

 +358295150348 
 

Mia Eklund, specialsakkunnig 

 +358295150006 
 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd 

 +358295150056 
 

Jaana Jääskeläinen, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

 +358295150284 
 

Virpi Koivu, specialsakkunnig 

dataskyddpersonregister

 +358295150071 
 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

 +358295150480 
 

Tia-Maaret Möller, yksikönpäällikkö 

 +358295150105 
 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden 

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

 +358295150194 
 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden 

 +358295150235 
 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

 +358295150536 
 

Niklas Vainio, Lagstiftningsråd 

 +358295150041 
 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 +358295150378 
 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd 

grundlagenstatsförfattning

 +358295150839 
 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 +358295150396 
 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd 

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

 +358295150100 
 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

 +358295150099 
 

Pinja Lindvall, högskolepraktikant 

 +358295150108 
 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör 

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

 +358295150280 
 

Arja Manner, Lagstiftningsråd 

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

 +358295150450 
 

Anu Mutanen, specialsakkunnig 

grundlagenstatsförfattning

 +358295150311 
 

Hanna (OM) Rönty, specialsakkunnig 

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

 +358295150035 
 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman 

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

 +358295150169 
 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

 +358295150201 
 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd 

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

 +358295150253 
 

Milla Aaltonen, projektchef 

 +358295150061 
 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig 

likabehandling

 +358295150211 
 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman 

 +358295150117 
 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd 

Ålands självstyrelse

 +358295150334 
 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 

ursprungsfolk

 +358295150018 
 

Maija Iles, regeringssekreterare 

 +358295150038 
 

Vava Lunabba, specialsakkunnig 

språklagstiftning

 +358295150136 
 

Timo Makkonen, yksikönpäällikkö 

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

 +358295150230 
 

Katriina Nousiainen, överinspektör 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

 +358295150275 
 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman 

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

 +358295150293 
 

Maria Soininen, regeringssekreterare 

språklagstiftning

 +358295150067 
 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd 

språklagstiftning

 +358295150181 
 

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Arto Kujala, avdelningschef, överdirektör 

 +358295150408 
 

Kristina Mattila, administrativ medarbetare 

 +358295150384 
 

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare 

 +358295150221 
 

Markus Alanko, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

 +358295150400 
 

Anne Hartoneva, regeringsråd 

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

 +358295150344 
 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig 

brottspåföljdssystem

 +358295150602 
 

Mika Junninen, specialsakkunnig 

 +358295150406 
 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

 +358295150580 
 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig 

 +358295150183 
 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman 

 +358295150034 
 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 

äktenskapslagstiftningbenådning

 +358295150068 
 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman 

brottsbekämpning

 +358295150223 
 

Mirja Salonen, Lagstiftningsråd 

 +358295150019 
 

Saija Sambou, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

 +358295150352 
 

Paulina Tallroth, Regeringsråd 

brottspåföljdssystem

 +358295150146 
 

Katariina Jahkola, regeringsråd 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

 +358295150246 
 

Joni Korpinen, EU-avustaja 

 +358295160560 
 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

 +358295150112 
 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig 

åklagare

 +358295150085 
 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 

brottsofferstatsbidrag

 +358295150418 
 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 

brottsofferstatsbidrag

 +358295150570 
 

Lena Andersson, Lagstiftningsråd 

djurskyddsbrottmiljöbrott

 +358295150244 
 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig 

penningtvätt

 +358295150054 
 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd 

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

 +358295150486 
 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig 

korruption

 +358295150033 
 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig 

korruption

 +358295150323 
 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig 

 +358295150101 
 

Esko Yli-Hemminki, högskolepraktikant 

 +358295150109 
 

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Ulla Honkanen, sakkunnig 

 +358295150226 
 

Netta Keskiväli, projektkoordinator 

 +358295150052 
 

Kaisa Klinga,  

 

Pasi Kumpula, utvecklingschef 

 +358295150173 
 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig 

 +358295150199 
 

Marko Loisa, projektchef 

 +358295150175 
 

Reetta Päivänen, sakkunnig 

 +358295150076 
 

Tarja Salonen, projektsekreterare 

 +358295150122 
 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare 

 

Krista Soukola, Utvecklingschef 

 +358295150255 
 

Matti Vaattovaara,  

 +358295150084 
 

Antti Leinonen, avdelningschef, överdirektör 

 +358295150264 
 

Raili Paananen, administrativ medarbetare 

 +358295150250 
 

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare 

 +358295150186 
 

Eeva (OM) Vasara, administrativ medarbetare 

 +358295150024 
 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd 

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 +358295150554 
 

Joanna Grandell, överinspektör 

namnlagstiftning

 +358295150220 
 

Johanna Hossa, specialsakkunnig 

 +358295150195 
 

Kirsikka Linnanmäki, Lagstiftningsråd 

 +358295150045 
 

Raimo Ahola, Planeringschef 

budget

 +358295150286 
 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig 

 +358295150096 
 

Anne Hallavainio, yksikönpäällikkö 

nämndemändomstolarna

 +358295150458 
 

Katariina Jämsén, högskolepraktikant 

 +358295150111 
 

Arja Kinnunen, Utbildningsexpert 

 +358295150227 
 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert 

 +358295150292 
 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig 

 +358295150026 
 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig 

förvaltningsrättskipning

 +358295150228 
 

Jyrki Määttä, projektledare 

 +358295649743 
 

Sanna Nevalainen, Projektkoordinator 

 +358295150017 
 

Ari Pajuniemi, specialsakkunnig 

 +358295150216 
 

Sakari Perkiömäki, inspektör 

 +358295150472 
 

Minnamari Pigg, högskolepraktikant 

 +358295150049 
 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator 

 +358295150277 
 

Marja Reijonen, specialsakkunnig 

 +358295150032 
 

Mika Risla, regeringssekreterare 

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

 +358295150190 
 

Essi Suonvieri, inspektör 

 +358295150048 
 

Sanna Tiensuu, sakkunnig 

 +358295150273 
 

Katja Tuominiemi, Utbildningskoordinator 

 +358295150015 
 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator 

 +358295150312 
 

Heidi Aalto, Assistent 

 +358295150305 
 

Sami Aalto, specialsakkunnig 

 +358295150325 
 

Annika Aroharju, sakkunnig 

 +358295150012 
 

Raija Hietala, projektkoordinator 

 +358295150281 
 

Lauri ( OM ) Hirvonen, Tiedonhallinnon asiantuntija 

 +358295150114 
 

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig 

 +358295150028 
 

Tuula Kivari, projektchef 

 +358295150546 
 

Noora Paajanen, specialsakkunnig 

 +358295150282 
 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig 

 +358295150023 
 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig 

 +358295150013 
 

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden 

internationella underhållsbidragsärenden

 +358295150364 
 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd 

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 +358295150208 
 

Essi Lindén, specialsakkunnig 

 +358295150091 
 

Tanja Niemi, projektchef 

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

 +358295150464 
 

Merja Norros, yksikönpäällikkö 

internationell rättshjälp i civilmål

 +358295150590 
 

Hetaliisa Nurmi, högskolepraktikant 

 +358295150058 
 

Hanna Rantala, regeringssekreterare 

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 +358295150386 
 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare 

 +358295150161 
 

Pauliina Virta, regeringssekreterare 

 +358295150046 
 

Mari Aalto, Lagstiftningsråd 

konkursskuldsanering

 +358295150502 
 

Vappu Halonen, EU-avustaja 

 +358295160249 
 

Aleksi Heikkilä, Forskare 

 +358295150283 
 

Markus Ingström, specialsakkunnig 

 +358295150060 
 

Saija Partanen, högskolepraktikant 

 +358295150115 
 

Pekka Pulkkinen, yksikönpäällikkö 

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 +358295150224 
 

Jari Salila, Lagstiftningsråd 

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

 +358295150584 
 

Jukka Siro, specialsakkunnig 

 +358295150021 
 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare 

konkursbötesförfarande

 +358295150240 
 

Kirta Heine, regeringsråd 

rättshjälp

 +358295150214 
 

Sanna Helesuo, specialplanerare 

 +358295150005 
 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman 

rättshjälp

 +358295150242 
 

Harri Jeskanen, planerare 

 +358295150132 
 

Anu Laine, utvecklingschef 

 +358295150274 
 

Kari Liede, regeringsråd 

 +358295150210 
 

Merja Muilu, yksikönpäällikkö 

advokaterrättshjälp

 +358295150200 
 

Marko Niiranen, planerare 

 +358295150097 
 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator 

 +358295150162 
 

Sami Pajukangas, planerare 

 +358295150594 
 

Anni Pentti, koordinator 

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

 +358295150327 
 

Antti Rein, specialsakkunnig 

utsökning och betalningsanmärkning

 +358295150402 
 

Maaria Rubanin, regeringsråd 

intressebevakningrättshjälp

 +358295150140 
 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig 

 +358295150066 
 

Minna Sipola, Utbildningsexpert 

 +358295150419 
 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare 

intressebevakning

 +358295150262 
 

Iitu Viertola, rättegångsbiträdesnämndens sekreterare 

 +358295150207 
 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef 

 +358295150174 
 

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Aki Hietanen, utvecklingschef 

Finlexförfattningssamling

 +358295150510 
 

Tiina Husso, Projektkoordinator 

 +358295150287 
 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig 

 +358295150089 
 

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig 

 +358295150020 
 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig 

 +358295150324 
 

Johanna Järvinen, specialsakkunnig 

 +358295150004 
 

Rebecca Kramsu, högskolepraktikant 

 +358295150057 
 

Juho Kämäri, planerare 

 +358295150187 
 

Riitta Marttila, specialsakkunnig 

 +358295150542 
 

Tarmo Maunu, yksikönpäällikkö 

 +358295150315 
 

Eila Nurmilaukas, planerare 

 +358295150424 
 

Saara Packalén, projektledare 

 +358295150073 
 

Päivi ( OM ) Pihlajamäki, Projektkoordinator 

 

Oili Salminen, specialsakkunnig 

 +358295150588 
 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig 

 +358295150530 
 

Minna Ylimaunu, projektledare 

 +358295150001 
 

Tapio Laamanen, avdelningschef, överdirektör 

budget

 +358295150290 
 

Olli Muttilainen, Förvaltningsdirektör 

 +358295150011 
 

Henkilöstöasiantuntijat -,  

 +358295150355 
 

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende 

 +358295150205 
 

Arja Apajalahti-Laine, Personalchef 

 +358295150514 
 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare 

 +358295150468 
 

Satu Kainulainen, personalexpert 

 +358295150075 
 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert 

 +358295150490 
 

Eila Kröger, personalexpert 

 +358295150134 
 

Lauri Liusvaara, regeringsråd 

 +358295150160 
 

Minna Markkila, regeringssekreterare 

 +358295150080 
 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare 

 +358295150456 
 

Nina Oksanen, specialsakkunnig 

 +358295150404 
 

Eija Palonen, personalplanerare 

 +358295150153 
 

Kati Pärnänen, yksikönpäällikkö, viestintäjohtaja 

Ministeriernas EU-kommunikatörer

 +358295150288 
 

Minna Raatikainen, personalexpert 

 +358295150196 
 

Taru Ritari, specialsakkunnig 

 +358295150306 
 

Alice Utriainen, huvudförtroende 

 

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare 

 +358295150578 
 

Maija Haltia, administrativ medarbetare 

 +358295150608 
 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare 

 +358295150272 
 

Katriina Kiviharju, administrativ medarbetare 

 +358295150254 
 

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare 

 +358295150184 
 

Veijo Kylander, administrativ medarbetare 

 +358295150268 
 

Mari Mäki, specialsakkunnig 

 +358295150086 
 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare 

 +358295150002 
 

Teija Suvilampi, administrativ medarbetare 

 +358295150452 
 

Sanna Appelberg, specialsakkunnig 

 +358295150167 
 

Olli Dahlberg, Taloussihteeri 

 +358295150014 
 

Carola Hautamäki, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen 

 +358295150308 
 

Aleksi Karvonen, högskolepraktikant 

 +358295150104 
 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare 

domstolspraktik

 +358295150232 
 

Riitta Punju, specialsakkunnig 

 +358295150154 
 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman 

 +358295150234 
 

Sanna Ryhänen, projektledare 

 +358295150442 
 

Juha Saunamäki, specialsakkunnig 

 +358295150192 
 

Miika Snellman, yksikönpäällikkö 

 +358295150126 
 

Janniina Suominen, högskolepraktikant 

 +358295150095 
 

Högsta ledningen

Antti Häkkänen, justitieminister 

 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare 

 +358295150131 
 

Sami Paatero, Ministerin erityisavustaja 

 +358405104454 
 

Pekka Timonen, kanslichef 

 

Staben

Eeva Aittoniemi, yksikönpäällikkö 

internationellt samarbete, allmänna frågor

 +358295150170 
 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

 +358295150504 
 

Johanna Isoaho, sakkunnig, EU-ärenden 

 +358295150036 
 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

 +358295150566 
 

Päivi Lahtinen, byråsekreterare 

 +358295150055 
 

Mari Puranen, byråsekreterare 

 +358295150051 
 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

 +358295150270 
 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

 +358295150236 
 

Anna Wennäkoski, EU-avustaja 

 +358295160025 
 

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert 

 +358295150027 
 

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör 

nätkommunikation

 +358295150182 
 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert 

 +358295150252 
 

Minsu Kuusisto, Visualisk designer 

 +358295150107 
 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 

 +358295150420 
 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert 

intern kommunikation

 +358295150261 
 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert 

 +358295150188 
 

Jasmin Tag, högskolepraktikant 

 +358295150067 
 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert 

 +358295150145 
 

Kari Kiesiläinen, avdelningschef, överdirektör 

 +358295150138 
 

Kaisa Sistonen, Revisionschef 

 +358295150436 
 

Mikko Aaltonen, ledande sakkunnig 

 +358295150092 
 

Ani Antila, ledningens sekreterare 

 +358295150460 
 

Sanna Laine, ledningens sekreterare 

 +358295150044 
 

Teija Moilanen, ministerns sekreterare 

 +358295150434 
 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare 

 +358295150125 
 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare 

 +358295150198 
 

Venla Salmi, yksikönpäällikkö 

 +358295150064 
 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 

 +358295150124 
 

Anna Aarre-Ahtio, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150370 
 

Riku Ahola, Lagstiftningsråd 

 +358295150356 
 

Leo Forss, Lagstiftningsråd 

 +358295150043 
 

Sirpa Halmela, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150225 
 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd 

 +358295150090 
 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd 

laggranskning

 +358295150360 
 

Päivi Ijäs, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150366 
 

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

 +358295150506 
 

Marja Jokinen, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150362 
 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd 

lagspråklaggranskning

 +358295150496 
 

Arja Martikainen, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150388 
 

Kirsi Nevalainen, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150382 
 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd 

 +358295150488 
 

Mikko ( OM ) Ojala, Säädösvalmisteluavustaja 

 +358295150179 
 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

 +358295150218 
 

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö 

 +358295150083 
 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd 

 +358295150540