Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

+358295150374 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150534 

Sonja Wikman, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

+358295150022 

Sami Demirbas, sakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150233 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150128 

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationer

+358295150191 

Mia Luhtasaari, sakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150130 

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150231 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativ

+358295150008 

Tuomas Rekola, sakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150050 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

partiregistervalröstning

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationer

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytande

+358295150416 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytande

+358295150348 

Mia Eklund, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150006 

Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150056 

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150284 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

+358295150071 

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150480 

Tia Möller, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150105 

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

+358295150194 

Jassi Saurio, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150235 

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

+358295150536 

Niklas Vainio, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150041 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150378 

Johannes Heikkonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

+358295150839 

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150396 

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

+358295150100 

Liisa Leppävirta, specialsakkunnig i EU-ärenden

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150099 

Pinja Lindvall, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150108 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

+358295150280 

Arja Manner, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150450 

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150035 

Valpuri Tarkka, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150106 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150169 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

+358295150201 

Olli Wikberg, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150253 

Laura Ylikoski, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

+358295150211 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150117 

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

+358295150334 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolk

+358295150018 

Maija Iles, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150038 

Vava Lunabba, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150136 

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

+358295150230 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

+358295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

+358295150293 

Axel Sandell, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Maria Soininen, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150067 

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150181 

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Arto Kujala, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150408 

Kristina Mattila, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150384 

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150221 

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150400 

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

+358295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150602 

Mika Junninen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150406 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

+358295150580 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150183 

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150034 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

äktenskapslagstiftningbenådning

+358295150068 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150223 

Mirja Salonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150019 

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150352 

Paulina Tallroth, hallitusneuvos / regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150146 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Joni Korpinen, Specialist, EU ärenden

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

+358295160560 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

+358295150112 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

åklagare

+358295150085 

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

rättegångs offentligheträttegångsförfarande, lagstiftningstraffprocessåtalades rättighetervittne vid rättegång

+358295150438 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150570 

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrott

+358295150244 

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrott

+358295150165 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barntvångsmedelstrafflagenit-brott

+358295150176 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvätt

+358295150054 

Jussi Matikkala, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150033 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150323 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150101 

Esko Yli-Hemminki, högskolepraktikant

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150109 

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Lauri ( OM ) Hirvonen, tiedonhallinnan asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150114 

Ulla Honkanen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150226 

Netta Keskiväli, projektkoordinator

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150052 

Kaisa Klinga,

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Pasi Kumpula, utvecklingschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150199 

Marko Loisa, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150175 

Reetta Päivänen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150076 

Tarja Salonen, projektsekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150122 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150094 

Krista Soukola, kehityspäällikkö

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150255 

Matti Vaattovaara, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150084 

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150264 

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150250 

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150186 

Eeva (OM) Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150024 

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

Joanna Grandell, överinspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

+358295150220 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

+358295150139 

Johanna Hossa, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150195 

Kirsikka Linnanmäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150045 

Kirsi Ruuhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150120 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150096 

Anne Hallavainio, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemändomstolarna

+358295150458 

Riku Jaakkola, ledande sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150077 

Katariina Jämsén, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150111 

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150227 

Kati Kivistö, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150292 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150026 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

förvaltningsrättskipning

+358295150228 

Satu Korpela, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150037 

Jyrki Määttä, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295649743 

Sanna Nevalainen, projektikoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150017 

Ari Pajuniemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150216 

Sakari Perkiömäki, inspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150472 

Sari Piiroinen, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150277 

Marja Reijonen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150032 

Mika Risla, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

+358295150190 

Essi Suonvieri, inspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150048 

Sanna Tiensuu, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150273 

Katja Tuominiemi, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150015 

Aino Weissenfelt, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150312 

Heidi Aalto, assistent

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150325 

Annika Aroharju, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150012 

Raija Hietala, projektkoordinator

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150281 

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150028 

Tuula Kivari, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150546 

Noora Paajanen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150282 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150023 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150013 

Katja Danner, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

+358295150364 

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150301 

Essi Lindén, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150091 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

+358295150070 

Tanja Niemi, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

+358295150464 

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmål

+358295150590 

Hetaliisa Nurmi, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150058 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150161 

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150046 

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsanering

+358295150502 

Vappu Halonen, Specialist, EU ärenden

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295160249 

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150283 

Markus Ingström, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150060 

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Saija Partanen, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150115 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

Jukka Siro, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150021 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

Tuukka Vähätalo, lainsäädäntösihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursbötesförfarande

+358295150240 

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

+358295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

+358295150242 

Harri Jeskanen, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150132 

Anu Laine, utvecklingschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150274 

Kari Liede, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150210 

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

+358295150200 

Marko Niiranen, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150097 

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150162 

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150594 

Anni Pentti, Samordnare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

+358295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

+358295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150140 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150066 

Minna Sipola, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150419 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakning

+358295150262 

Marika Yli-Ikkelä, koulutuspäällikkö

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150174 

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

+358295150510 

Tiina Husso, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150287 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150089 

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150324 

Johanna Järvinen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150004 

Rebecca Kramsu, högskolepraktikant

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150057 

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150542 

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150315 

Eila Nurmilaukas, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150424 

Saara Packalén, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150073 

Päivi ( OM ) Pihlajamäki, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150087 

Oili Salminen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150588 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150530 

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150001 

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

+358295150290 

Olli Muttilainen, hallintojohtaja

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

+358295150011 

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150355 

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150205 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150468 

Satuhannele Haukanheimo, assistent

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Satu Kainulainen, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150075 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150490 

Eila Kröger, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150134 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150160 

Minna Markkila, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150080 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150456 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150404 

Eija Palonen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150153 

Kati Pärnänen, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150288 

Minna Raatikainen, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150196 

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150306 

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150578 

Maija Haltia, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150608 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150272 

Katriina Kiviharju, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150254 

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150184 

Veijo Kylander, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150268 

Mari Mäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150086 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150002 

Teija Suvilampi, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150452 

Raimo Ahola, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

budget

+358295150286 

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150167 

Olli Dahlberg, taloussihteeri

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150014 

Carola Hautamäki, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150308 

Aleksi Karvonen, högskolepraktikant

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150104 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

+358295150232 

Riitta Punju, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150154 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150234 

Sanna Ryhänen, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150442 

Juha Saunamäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150192 

Miika Snellman, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150126 

Janniina Suominen, högskolepraktikant

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150095 

Högsta ledningen

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150029 

Otto Andersson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150121 

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Högsta ledningen

Finlands regering

Silja Borgasdóttir Sandelin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150116 

Malin Brännkärr, statssekreterare

Högsta ledningen

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

Camilla Mäkinen, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150119 

Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150069 

Hanna Seppä, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150131 

Pekka Timonen, kanslichef

Högsta ledningen

Staben

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150170 

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150504 

Johanna Isoaho, EU-asiantuntija

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150036 

Sini Kumpulainen, EU-asiantuntija

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)

+358295150566 

Päivi Lahtinen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150055 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150528 

Mari Puranen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150051 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

+358295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150236 

Anna Wennäkoski, Specialist, EU ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295160025 

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150027 

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

+358295150182 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

brottsbekämpning

+358295150252 

Minsu Kuusisto, visualisk designer

Staben, Kommunikation

+358295150107 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150420 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

+358295150261 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150188 

Jasmin Tag, högskolepraktikant

Staben, Kommunikation

+358295150067 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150145 

Kari Kiesiläinen, hallitusneuvos, kehitysjohtaja

Staben

+358295150138 

Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja

Staben

+358295150436 

Mikko Aaltonen, ledande sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

+358295150092 

Ani Antila, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150460 

Sanna Laine, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150044 

Teija Moilanen, sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150125 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150198 

Venla Salmi, enhetschef

Staben, Stöd för ledningen

+358295150064 

Maija Säkäjärvi, johdon asiantuntija

Staben, Stöd för ledningen

+358295150124 

Anna Aarre-Ahtio, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150370 

Riku Ahola, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150356 

Leo Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150043 

Sirpa Halmela, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150225 

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150090 

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

+358295150360 

Päivi Ijäs, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150366 

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

+358295150506 

Marja Jokinen, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150362 

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

+358295150496 

Arja Martikainen, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150388 

Kirsi Nevalainen, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150382 

Jukka Nurmio, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150488 

Mikko ( OM ) Ojala, säädösvalmisteluavustaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150179 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

Susanna Siitonen, enhetschef

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150083 

Carolina Slangus-Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150540