Dataadministration

Kimmo Janhunen, ledande expert 

0295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig 

0295150324 

Johanna Järvinen, specialsakkunnig 

0295150004 

Juho Kämäri, planerare 

0295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig 

0295150542 

Tarmo Maunu, Dataadministrationsdirektör 

0295150315 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig 

0295150530 

Ekonomienheten

Sanna Appelberg, specialsakkunnig 

0295150167 

Olli Dahlberg, Taloussihteeri 

0295150014 

Carola Hautamäki, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen 

0295150308 

Paula Kattelus, Ekonomiinspektör 

0295150272 

Katri Kurvinen, praktikant 

0295150058 

Tapio Laamanen, ekonimidirektör 

budget

0295150290 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman 

0295150234 

Sanna Ryhänen, projektledare 

0295150442 

Juha Saunamäki, specialsakkunnig 

0295150192 

Miika Snellman, budgetråd 

0295150126 

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Milla Aaltonen, projektchef 

0295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig 

likabehandling

0295150211 

Sami Demirbas, sakkunnig 

0295150233 

Maija Haltia, administrativ medarbetare 

0295150608 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 

ursprungsfolk

0295150018 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman 

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

0295150127 

Maija Iles, regeringssekreterare 

0295150038 

Arto Jääskeläinen, valdirektör 

0295150128 

Peter Kariuki, överinspektör 

etniska relationer

0295150191 

Satu Kaskinen, projektchef 

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

0295150322 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare 

Mia Luhtasaari, sakkunnig 

0295150130 

Vava Lunabba, överinspektör 

språklagstiftning

0295150136 

Michaela Moua, projektchef 

0295150229 

Liisa Männistö, specialsakkunnig 

0295150231 

Katriina Nousiainen, överinspektör 

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

0295150275 

Laura Nurminen, specialsakkunnig 

0295150008 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman 

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

0295150293 

Tommi Palosaari, Projektspecialist 

0295150102 

Laura Peuraniemi, regeringssekreterare 

0295150037 

Salla Ponkala, högskolepraktikant 

0295150830 

Julia Puumalainen, högskolepraktikant 

0295150023 

Hanna (OM) Rönty, specialsakkunnig 

0295150035 

Anna Saarela, regeringssekreterare 

partiregistervalröstning

Anneli Salomaa, projektledare 

medborgarinitiativ

0295150164 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare 

0295150002 

Maria Soininen, regeringssekreterare 

språklagstiftning

0295150067 

Nina Suorsa, inspektör 

etniska relationer

Johanna Suurpää, Direktör 

0295150534 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd 

språklagstiftning

0295150181 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman 

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

0295150169 

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare 

0295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 

medborgarinflytande

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 

medborgarinflytande

0295150348 

Hanna Kiiskinen, föredragande 

0295150212 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare 

0295150151 

Pasi Ontermaa, avdelningssekreterare 

0295150159 

Enheten för intern revision

Kaisa Sistonen, Revisionschef 

0295150436 

Förvaltningsenheten

Olli Muttilainen, Förvaltningsdirektör 

0295150011 

Henkilöstöasiantuntijat - 

0295150355 

Arja Apajalahti-Laine, Personalchef 

0295150514 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare 

0295150468 

Satu Haukanheimo, assistent 

0295150514 

Satu Kainulainen, personalexpert 

0295150075 

Leena Koski-Homi, Utvecklingsexpert 

0295150180 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert 

0295150490 

Eila Kröger, personalexpert 

0295150134 

Elisa Kumpula, regeringssekreterare 

0295150116 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare 

0295150456 

Nina Oksanen, specialsakkunnig 

0295150404 

Eija Palonen, personalplanerare 

0295150153 

Taru Ritari, specialsakkunnig 

0295150306 

Joanna Grandell, överinspektör 

namnlagstiftning

0295150220 

Aki Hietanen, utvecklingschef 

Finlexförfattningssamling

0295150510 

Tiina Husso, Projektkoordinator 

0295150287 

Kaija Jalasmäki, planerare 

0295150089 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare 

0295150184 

Veijo Kylander, inspektör 

0295150268 

Eila Nurmilaukas, planerare 

0295150424 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 

äktenskapslagstiftningbenådning

0295150068 

Saara Packalén, projektledare 

0295150073 

Päivi Pihlajamäki, avdelningssekreterare 

0295150087 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare 

0295150186 

Oili Salminen, specialsakkunnig 

0295150588 

Minna Ylimaunu, projektledare 

0295150001 

Mikko Aaltonen, specialsakkunnig 

0295150092 

Ani Antila-Virtanen, ledningens sekreterare 

0295150460 

Juhani Jokinen, selvitysmies 

0295150009 

Sanna Laine, ledningens sekreterare 

Teija Moilanen, ministerns sekreterare 

0295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare 

0295150125 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare 

0295150198 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman 

0295150064 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 

0295150124 

Justitieförvaltningsavdelningen

Kari Kiesiläinen, regeringsråd, avdelningschef 

0295150138 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig 

förvaltningsrättskipning

0295150228 

Raimo Ahola, Planeringschef 

budget

0295150286 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig 

0295150096 

Anne Hallavainio, regeringsråd 

nämndemändomstolarna

0295150458 

Tiia Hallivuori, specialsakkunnig 

0295150072 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig 

0295150026 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare 

domstolspraktik

0295150232 

Jyrki Määttä, projektledare 

0295649743 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare 

0295150382 

Ari Pajuniemi, specialplanerare 

0295150216 

Marja Reijonen, specialsakkunnig 

0295150032 

Mika Risla, regeringssekreterare 

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

0295150190 

Essi Suonvieri, inspektör 

0295150048 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare 

0295150452 

Sanna Tiensuu, sakkunnig 

0295150273 

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende 

0295150205 

Ville Huovinen, inspektör 

0295150251 

Lauri Liusvaara, regeringsråd 

0295150160 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 

0295150420 

Sanna Nevalainen, Projektkoordinator 

0295150017 

Sakari Perkiömäki, inspektör 

0295150472 

Iida Saarenmaa, avdelningssekreterare 

0295643441 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Jaakko Turunen, sihteeri, akateeminen 

0295150007 

Alice Utriainen, huvudförtroende 

Eeva Vasara, byråsekreterare 

0295150024 

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

0295150207 

Max Wahlroos, praktikant 

0295150065 

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden 

internationella underhållsbidragsärenden

0295150364 

Tuuli Kainulainen, regeringssekreterare 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon 

0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd 

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150208 

Mari Mäki, avdelningssekreterare 

0295150086 

Tanja Niemi, specialsakkunnig 

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

0295150464 

Merja Norros, regeringsråd 

internationell rättshjälp i civilmål

0295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare 

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare 

0295150161 

Pauliina Virta, regeringssekreterare 

0295150046 

Lauri ( OM ) Hirvonen, Tiedonhallinnon asiantuntija 

Ulla Honkanen, sakkunnig 

0295150226 

Pasi Kumpula, utvecklingschef 

0295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig 

0295150199 

Marko Loisa, projektchef 

0295150175 

Tarja Salonen, projektsekreterare 

0295150122 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare 

Krista Soukola, Utvecklingschef 

0295150255 

Heidi Aalto, Assistent 

0295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig 

0295150325 

Annika Aroharju, sakkunnig 

0295150012 

Raija Hietala, projektkoordinator 

0295150281 

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig 

50028 

Tuula Kivari, projektchef 

0295150546 

Timo Maltio, testauspäällikkö 

0295665849 

Miika Melama, Projektarkitekt 

0295665687 

Noora Paajanen, specialsakkunnig 

0295150282 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig 

0295150023 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig 

Kari Tavisalo, IT projektchef 

0295665871 

Kirta Heine, regeringsråd 

rättshjälp

0295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare 

0295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman 

rättshjälp

0295150242 

Harri Jeskanen, planerare 

0295150132 

Essi Karvinen, högskolepraktikant 

0295150015 

Anu Laine, utvecklingschef 

0295150274 

Kari Liede, regeringsråd 

0295150210 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef 

advokaterrättshjälp

0295150200 

Marko Niiranen, planerare 

Sami Pajukangas, planerare 

0295150594 

Anni Pentti, koordinator 

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

0295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig 

utsökning och betalningsanmärkning

0295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd 

intressebevakningrättshjälp

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare 

intressebevakning

0295150262 

Arja Kinnunen, Utbildningsexpert 

0295150227 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert 

0295150292 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator 

0295150162 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator 

0295150277 

Minna Sipola, Utbildningsexpert 

0295150419 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator 

0295150312 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef 

0295150174 

Kommunikationsenheten

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert 

0295150027 

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör 

nätkommunikation

0295150182 

Minsu Kuusisto, Visualisk designer 

0295150107 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert 

intern kommunikation

0295150261 

Kati Pärnänen, kommunikationsdirektör 

0295150288 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert 

0295150188 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert 

0295150145 

Kriminalpolitiska avdelningen

Arto Kujala, avdelningschef 

0295150408 

Markus Alanko, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

0295150400 

Laura Hyppönen, harjoittelija 

0295150108 

Mika Junninen, specialsakkunnig 

0295150406 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

0295150580 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare 

0295150254 

Joni Korpinen, EU-avustaja 

0295160560 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert 

0295150252 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig 

0295150033 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig 

korruption

0295150323 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman 

brottsbekämpning

0295150223 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 

brottsofferstatsbidrag

0295150418 

Saija Sambou, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

0295150352 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 

brottsofferstatsbidrag

0295150570 

Tiia Talvitie, planerare 

0295150110 

Mika ( OM ) Aalto, konsultativ tjänsteman 

Eija Hakala-Kovanen, ledningens sekreterare 

0295150578 

Anne Hartoneva, regeringsråd 

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

0295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig 

brottspåföljdssystem

0295150602 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig 

0295150183 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

0295150112 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare 

0295150384 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman 

0295150034 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig 

åklagare

0295150085 

Riitta Punju, specialsakkunnig 

0295150154 

Mirja Salonen, Lagstiftningsråd 

0295150019 

Paulina Tallroth, Regeringsråd 

brottspåföljdssystem

0295150146 

Lagberedningsavdelningen

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

0295150264 

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågorrättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150170 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150504 

Johanna Isoaho, sakkunnig, EU-ärenden 

0295150036 

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja 

EU:s grundfördrag

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

0295150480 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150566 

Päivi Lahtinen, byråsekreterare 

0295150055 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

0295150099 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd 

0295150105 

Liisa Palola, byråsekreterare 

67504 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden 

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

0295150194 

Mari Puranen, byråsekreterare 

0295150051 

Virva Raitio 

0295150025 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden 

0295150235 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

0295150270 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

0295150536 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

0295150236 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

0295150201 

Mia Eklund, specialsakkunnig 

0295150006 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman 

0295150117 

Arlene Eräheimo, högskolepraktikant 

0295150020 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150378 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd 

Ålands självstyrelse

0295150334 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd 

grundlagenstatsförfattning

0295150839 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare 

0295150374 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd 

0295150056 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150396 

Virpi Koivu, specialsakkunnig 

dataskyddpersonregister

0295150071 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd 

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

0295150100 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör 

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

0295150280 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd 

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

0295150230 

Arja Manner, Lagstiftningsråd 

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150450 

Anu Mutanen, specialsakkunnig 

grundlagenstatsförfattning

0295150311 

Anu Talus, Lagstiftningsråd 

personregisterdataskydd

Niklas Vainio, Lagstiftningsråd 

0295150041 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig 

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

0295150372 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd 

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150253 

Sonja Wikman, byråsekreterare 

0295150022 

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare 

0295150370 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd 

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Sirpa Halmela, byråsekreterare 

0295150225 

Aleksi Heikkilä, Forskare 

0295150283 

Johanna Hossa, specialsakkunnig 

0295150195 

Päivi Ijäs, byråsekreterare 

0295150366 

Susanna Polvi, byråsekreterare 

0295150152 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör 

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd 

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

0295150584 

Mari Aalto, Lagstiftningsråd 

konkursskuldsanering

0295150502 

Lena Andersson, Lagstiftningsråd 

djurskyddsbrottmiljöbrott

0295150244 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig 

0295150053 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig 

penningtvätt

0295150054 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare 

0295150388 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd 

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

0295150486 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare 

0295150179 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig 

0295150101 

Jukka Siro, specialsakkunnig 

0295150021 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare 

0295150221 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare 

konkursbötesförfarande

0295150240 

Riku Ahola, Lagstiftningsråd 

0295150356 

Leo Forss, Lagstiftningsråd 

0295150043 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd 

0295150090 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd 

laggranskning

0295150360 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare 

0295150362 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd 

lagspråklaggranskning

0295150496 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd 

0295150488 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd 

0295150540 

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

0295150506 

Raili Paananen, ledningens sekreterare 

0295150296 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

0295150218 

Ledning

Antti Häkkänen, justitieminister 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare 

0295150131 

Sami Paatero, Ministerin erityisavustaja 

Pekka Timonen, kanslichef