Personsökning

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

+358295150374 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150534 

Sonja Wikman, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

+358295150022 

Sami Demirbas, sakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

+358295150233 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

+358295150128 

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

+358295150191 

Mia Luhtasaari, sakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

+358295150130 

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

+358295150231 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

+358295150008 

Tuomas Rekola, sakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

+358295150050 

Anna Saarela, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

partiregistervalröstning

Laura (OM) Saarinen, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

+358295150129 

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

+358295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

+358295150416 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

+358295150348 

Mia Eklund, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150006 

Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150056 

Soila Järvenpää, vanhempi finanssisihteeri

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150310 

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150284 

Virpi Koivu, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

+358295150071 

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

+358295150480 

Tia Möller, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150105 

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

+358295150194 

Jassi Saurio, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

+358295150235 

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

+358295150536 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150378 

Johannes Heikkonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

+358295150839 

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

+358295150396 

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

+358295150100 

Liisa Leppävirta, specialsakkunnig i EU-ärenden

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150099 

Pinja Lindvall, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150108 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

+358295150280 

Arja Manner, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

+358295150450 

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150035 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

EU-byrån för grundläggande rättighetergrundläggande rättigheter

+358295150169 

Niklas Vainio, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150041 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

+358295150201 

Laura Ylikoski, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

+358295150133 

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

+358295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

+358295150211 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

+358295150117 

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

+358295150334 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

+358295150018 

Maija Iles, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftningsamefrågor

+358295150038 

Vava Lunabba, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftningstatsbidrag

+358295150136 

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150230 

Katriina Nousiainen, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

+358295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

+358295150293 

Axel Sandell, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150078 

Maria Soininen, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

+358295150181 

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Kristina Mattila, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150384 

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

+358295150221 

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150400 

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

+358295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150602 

Mika Junninen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150406 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

+358295150580 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150183 

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

+358295150520 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

+358295150034 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

benådning

+358295150068 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150223 

Mirja Salonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

påföljdssystem

+358295150019 

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

+358295150352 

Paulina Tallroth, hallitusneuvos / regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

+358295150146 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

+358295150246 

Joni Korpinen, Specialist, EU ärenden

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

+358295160560 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

+358295150112 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

åklagare

+358295150085 

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

straffprocessåtalades rättigheter

+358295150438 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

+358295150570 

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

+358295150244 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

+358295150176 

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150210 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

+358295150054 

Jussi Matikkala, yksikön päällikkö

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

+358295150486 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150033 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

+358295150323 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150101 

Esko Yli-Hemminki, tutkimusavustaja

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

+358295150109 

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Lauri ( OM ) Hirvonen, tiedonhallinnan asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150114 

Ulla Honkanen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150226 

Netta Keskiväli, projektkoordinator

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150052 

Kaisa Klinga,

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Pasi Kumpula, utvecklingschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150199 

Marko Loisa, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150175 

Reetta Päivänen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150076 

Tarja Salonen, projektsekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150122 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150094 

Krista Soukola, kehityspäällikkö

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150255 

Matti Vaattovaara, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

+358295150084 

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150264 

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150250 

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150186 

Eeva (OM) Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

+358295150024 

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

+358295150554 

Joanna Grandell, överinspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

+358295150220 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

+358295150139 

Johanna Hossa, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150195 

Kirsikka Linnanmäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

+358295150045 

Kirsi Ruuhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumentskyddoffentliga persontjänster

+358295150120 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150096 

Anne Hallavainio, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

domstolarna

+358295150458 

Riku Jaakkola, ledande sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150077 

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150227 

Kati Kivistö, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150292 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150026 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

förvaltningsrättskipning

+358295150228 

Satu Korpela, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150037 

Sami Kyllästinen, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150072 

Jyrki Määttä, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295649743 

Sanna Nevalainen, projektikoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150017 

Ari Pajuniemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150216 

Sakari Perkiömäki, inspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150472 

Sari Piiroinen, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150277 

Marja Reijonen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemän

+358295150032 

Mika Risla, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

+358295150190 

Essi Suonvieri, inspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150048 

Sanna Tiensuu, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150273 

Katja Tuominiemi, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150015 

Aino Weissenfelt, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295150312 

Heidi Aalto, Assistent

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150325 

Annika Aroharju, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150012 

Raija Hietala, projektkoordinator

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150281 

Tiina Hyvärinen, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150028 

Noora Paajanen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150282 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150023 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

+358295150013 

Katja Danner, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

+358295150364 

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

+358295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150301 

Essi Lindén, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150091 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

+358295150070 

Tanja Niemi, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

+358295150464 

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

+358295150161 

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

+358295150046 

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

+358295150502 

Vappu Halonen, Specialist, EU ärenden

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295160249 

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150283 

Markus Ingström, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150060 

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

+358295150074 

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

+358295150276 

Saija Partanen, tutkimusavustaja

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150115 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

+358295150584 

Jukka Siro, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

+358295150021 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

+358295150558 

Tuukka Vähätalo, lainsäädäntösihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

+358295150240 

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

+358295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

+358295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

+358295150242 

Harri Jeskanen, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150132 

Katri Kurvinen, avdelningssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

+358295150164 

Anu Lehtonen, utvecklingschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150274 

Kari Liede, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

+358295150200 

Marko Niiranen, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150097 

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150162 

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150594 

Anni Pentti, Samordnare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

+358295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

+358295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150140 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

+358295150066 

Minna Sipola, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Konsumenttvistenämndenintressebevakningutbildningrättshjälpekonomi- och skuldrådgivningasylärenden

+358295150419 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

+358295150262 

Marika Yli-Ikkelä, koulutuspäällikkö

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150174 

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

+358295150510 

Tiina Husso, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150287 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150089 

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150324 

Johanna Järvinen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150004 

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150542 

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150315 

Eila Nurmilaukas, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150424 

Saara Packalén, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150073 

Päivi ( OM ) Pihlajamäki, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150087 

Oili Salminen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150588 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150530 

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

+358295150001 

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

+358295150290 

Olli Muttilainen, hallintojohtaja

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

+358295150011 

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150355 

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150205 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150468 

Satuhannele Haukanheimo, assistent

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150342 

Satu Kainulainen, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150075 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150490 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150160 

Minna Markkila, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150080 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150456 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150404 

Eija Palonen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150153 

Kati Pärnänen, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150288 

Minna Raatikainen, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150196 

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150306 

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150578 

Maija Haltia, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150608 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150272 

Katriina Kiviharju, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150254 

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150184 

Veijo Kylander, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150268 

Petra Mannermaa, hallinnollinen avistaja

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150081 

Mari Mäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150086 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150002 

Teija Suvilampi, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

+358295150452 

Raimo Ahola, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

budget

+358295150286 

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150167 

Olli Dahlberg, taloussihteeri

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150014 

Carola Hautamäki, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150308 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

+358295150232 

Riitta Punju, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150154 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150234 

Sanna Ryhänen, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150442 

Juha Saunamäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150192 

Miika Snellman, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

+358295150126 

Högsta ledningen

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150029 

Otto Andersson, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150121 

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Högsta ledningen

Finlands regering

Silja Borgarsdóttir Sandelin, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150116 

Malin Brännkärr, statssekreterare

Högsta ledningen

Anna-Maja Henriksson, justitieminister

Högsta ledningen

Finlands regeringRådet (rättsliga och inrikes frågor)

Camilla Mäkinen, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150119 

Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150069 

Hanna Seppä, ministerns specialmedarbetare

Högsta ledningen

+358295150131 

Pekka Timonen, kanslichef

Högsta ledningen

Staben

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

+358295150170 

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

+358295150504 

Johanna Isoaho, EU-asiantuntija

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150036 

Sini Kumpulainen, EU-asiantuntija

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)

+358295150566 

Päivi Lahtinen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150055 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150528 

Mari Puranen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295150051 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

+358295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

+358295150236 

Anna Wennäkoski, Specialist, EU ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

+358295160025 

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150027 

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

+358295150182 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

brottsbekämpning

+358295150252 

Minsu Kuusisto, visualisk designer

Staben, Kommunikation

+358295150107 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150420 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

+358295150261 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150188 

Jasmin Tag, kommunikationsassistent

Staben, Kommunikation

+358295150067 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

+358295150145 

Eeva Attila, lagstiftningsråd

Staben

+358295150328 

Kari Kiesiläinen, hallitusneuvos, kehitysjohtaja

Staben

+358295150138 

Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja

Staben

+358295150436 

Mikko Aaltonen, ledande sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

+358295150092 

Ani Antila, administrativ medarbetare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150460 

Annu Autio, administrativ medarbetare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150143 

Sanna Laine, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150044 

Sara Luotonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150381 

Teija Moilanen, sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150125 

Åsa Myrberg, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150059 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare

Staben, Stöd för ledningen

+358295150198 

Anna Riikonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

+358295150317 

Istvàn Rytkönen, siivilipalvelus

Staben, Stöd för ledningen

+358295150063 

Venla Salmi, enhetschef

Staben, Stöd för ledningen

+358295150064 

Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

+358295150124 

Anna Aarre-Ahtio, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150370 

Riku Ahola, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150356 

Leo Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150043 

Sirpa Halmela, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150225 

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150090 

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

+358295150360 

Päivi Ijäs, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150366 

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

+358295150506 

Marja Jokinen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150362 

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

+358295150496 

Arja Martikainen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150388 

Kirsi Nevalainen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150382 

Jukka Nurmio, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150488 

Mikko ( OM ) Ojala, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150179 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

+358295150218 

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

+358295150083 

Carolina Slangus-Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

+358295150540