Uppföljning och främjande

Demokratiindikatorerna

Demokratiindikatorerna beskriver den finländska demokratins allmänna tillstånd och utveckling. Justitieministeriet har finansierat insamlingen av det material som behövs för demokratiindikatorerna och rapporteringen av indikatorerna. Materialet samlas in i samband med riksdagsval. Indikatorerna upprätthålls och utvecklas av Samhällsvetenskapliga dataarkivet som offentliggör indikatorerna i Finlands valforskningsportal.

Demokratiindikatorerna i Finlands valforskningsportal

Demokratipriset

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet årligen delar ut till aktörer som främjat demokrati. Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att belöna aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. 

Demokratipriset 2018 delades ut på den nationella Demokratidagen den 9 oktober i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, Statens ungdomsråd, Utbildningsstyrelsen, Människorättscentret och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. Årets tema var fostran till demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratipriset 2018, regler och kriterier

Demokratiprisets teman och pristagarna

  • 2018 fostran till demokrati och mänskliga rättigheter: Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för förnyandet av webbplatsen med information om mänskliga rättigheter Ihmisoikeudet.net. Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete i Afghanistan med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i projektet Learning together. 
  • 2017 partnerskap: Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola, Oulun kumppanuuskeskus (Uleåborgs partneskapscentral) och verksamhetsmodellen för ett samarbetsprogram mellan IT-aktörer som handleder åldringar. Därtill fick den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg och projektet Arts Equal ett hedersomnämnande (gemensamt med demokratiutmärkelsen).
  • 2014 främjande av lokal demokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News.
  • 2012 främjande av barns och ungas möjligheter att delta och påverka: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry och Muurame Sk8park; Nuoret Kehittäjät, som är en utvecklingsgrupp bestående av unga inom barnskyddet i Helsingfors samt Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -redaktionen.
  • 2011 frivillig- och medborgarverksamhet: Pristagarna är Eläkeliittos förening i Ylistaro, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –nätverket samt Otto-Ville Mikkelä och Regina Wittsberg.

Kontaktuppgifter

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416