Hyppää sisältöön
Media

Alaikäisen seksuaalirikoksen uhrin kärsimyskorvausta esitetään nostettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2010 11.30
Tiedote -

Alle 18-vuotiaana seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelle valtion varoista rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 8 800 eurosta 15 000 euroon. Tavoitteena on parantaa uhrin korvaussuojaa siten, että törkeissä teoissa korvaus olisi nykyistä oikeammassa suhteessa uhrin kokemaan suureen kärsimykseen.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä tänään ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 12. marraskuuta. Lisäksi loppuvuodesta on tarkoitus antaa hallituksen esitys, jolla kovennettaisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja saatettaisiin uusia tekoja rangaistaviksi.

Nyt annettavassa esityksessä myös henkirikoksen uhrien läheisten asemaa halutaan parantaa. Lakiehdotuksen mukaan taloudellisista menetyksistä, kuten hautaus- ja sairaanhoitokustannuksista ja ansiomenetyksistä, korvaukset maksettaisiin lyhentämättöminä tosiasiassa aiheutuneiden kustannusten mukaan. Nykyisin maksettavien korvausten yhteismäärästä on tehty ennen maksatusta 160 euron perusvähennys. Jatkossa perusvähennys tehtäisiin pelkästään aineettomista vahingoista, kuten kivusta ja särystä sekä kärsimyksestä, maksettavista korvauksista.

Lisäksi esitetään, että perusvähennystä korotetaan 160 eurosta 200 euroon. Korotuksella katetaan korvaussuojan parannuksista valtiolle aiheutuvat lisämenot. Kokonaisuudessaan esitys ei siten lisäisi valtion kustannuksia.

Tietoa rikosvahinkolaista

Rikosvahinkolain perusteella rikoksen uhrille voidaan maksaa valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Tietyissä tilanteissa korvausta voidaan maksaa myös esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta.

Oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen on toissijainen. Siitä vähennetään korvaus, jonka rikoksen uhri on saanut rikoksentekijältä. Lisäksi siitä vähennetään korvaus, jonka uhri saa muun lain tai vakuutuksen perusteella.

Valtion varoista maksettavaa korvausta haetaan Valtiokonttorilta.

Valtiokonttorille tehdään vuosittain reilut 5 000 rikosvahinkolakiin perustuvaa korvaushakemusta. Vuonna 2009 korvauksia maksettiin yhteensä 10,7 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, puh. 09 1606 7719, sähköposti: [email protected]
Lisätietoa korvausten hakemisesta valtiolta: www.valtiokonttori.fi

Sivun alkuun