Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua EU:n alueella tehostetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2013 11.54
Tiedote -

EU:n neuvosto on kokouksessaan 22. huhtikuuta hyväksynyt lopullisesti vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskevan direktiivin ja verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskevan asetuksen. Niiden tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja kuluttajansuojaa EU-alueella. Uudet säännökset koskevat niin kotimaisia kuin valtioiden rajat ylittäviä kuluttajariitoja.

Säännösten täytäntöönpanoaika on kaksi vuotta direktiivin voimaantulosta eli käytännössä määräykset on saatettava voimaan vuoden 2015 aikana.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä kuluttajariitojen ratkaisemiseksi. Direktiivillä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset, jotka koskevat muun muassa riippumattomuutta, tarvittavaa asiantuntemusta, tehokkuutta ja avoimuutta. Lisäksi direktiivillä asetetaan viranomaisille ja elinkeinonharjoittajille velvollisuus antaa kuluttajille tietoa vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä.

Asetuksen tarkoituksena on perustaa erityisesti rajat ylittäviä riitoja varten verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, jonka kautta olisi mahdollista toimittaa valitus toimivaltaiselle riitoja ratkovalle elimelle. Foorumi ei itse ratkaisisi riitoja, vaan sen tehtävänä olisi etsiä asiassa toimivaltainenkansallinen riidanratkaisuelin ja välittää osapuolen valitus tälle. Järjestelmää olisi mahdollista käyttää verkossa tehtyihin kauppa- ja palvelusopimuksiin liittyvissä riidoissa. Kansalliset ratkaisuelimet on tarkoitus liittää foorumiin, ja niillä olisi mahdollisuus toteuttaa riidanratkaisumenettely foorumin kautta.

Suomessa toimivia vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä ovat ennen muuta kuluttajariitalautakunta, pankkilautakunta, vakuutuslautakunta ja arvopaperilautakunta, ja direktiivin ja asetuksen kansalliset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea näiden elinten toimintaan.

Oikeusministeriön alustavan arvion mukaan uusi sääntely ei muuta näiden elinten perustoimintaperiaatteita. Uutta on kuitenkin muun muassa se, että direktiivissä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asia tulee ratkaista vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä. Tarkemmat vaikutukset arvioidaan täytäntöönpanotyön yhteydessä.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Sofia Rajamäki, puh. 02951 50554, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun