Hyppää sisältöön
Media

Kuulemisohjeet parantamaan säädösvalmistelun laatua ja avoimuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2010 11.15
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt uudet säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Ohjeet koskevat sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelussa. Sidosryhmiä ovat esim. viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset.

Ohjeet sisältävät kuulemisen suunnittelun ja menetelmät sekä saadun palautteen käsittelyn. Ohjeissa on myös määritelty säädösehdotusten lausuntoajan suositeltava vähimmäispituus ja valmistelun avoimuutta edistävät menettelytavat. Kuuleminen on suunniteltava etukäteen ja se on toteutettava riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta palautteella on todellista merkitystä.

Ohjeilla pyritään edistämään kuulemisen säännönmukaisuutta ja yhtenäisiä menettelytapoja. Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia säädösvalmistelussa. Kuuleminen parantaa siten myös valmistelun laatua ja lisää luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon. Tavoitteena on käytännössä hyvin toimiva lainsäädäntö.

Säädösvalmistelussa on tähän asti sovellettu hallinnon yleisiä periaatteita ja ohjeita sidosryhmien kuulemisessa. Hallitus katsoi hallituskauden puolivälin arvioinnissa 2009 tarpeelliseksi antaa säädösvalmistelua varten erilliset ohjeet valtioneuvoston periaatepäätöksenä.


Lisätiedot:
ylijohtaja Pekka Nurmi, puh. 09 1606 7670, sähköposti [email protected]
neuvotteleva virkamies Maija Salo, puh. 09 1606 7969, sähköposti [email protected]

Kuuleminen säädösvalmistelussa (Ohjeet)

Sivun alkuun