Hoppa till innehåll
Media

Anvisning för hörande för att förbättra författningsberedningens kvalitet och öppenhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2010 11.15
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag godkänt den nya anvisningen förhörande vid författningsberedning. Anvisningen gäller insamling av intressentgruppernas åsikter, uppgifter och erfarenheter vid beredning av lagar, förordningar och föreskrifter som innehåller rättsnormer. Intressentgrupperna består av bl.a. myndigheter, sakkunniga, organisationer, företag och medborgarna.

Anvisningen omfattar planeringen och metoderna för hörande samt behandlingen av remissvaren. I anvisningen definieras också den rekommenderade minimitiden för remissbehandlingen för författningsförslag och presenteras förfaranden som främjar beredningens öppenhet. Hörandet ska planeras i förhand och genomföras i ett så tidigt skede att remissinstanserna har verkliga möjligheter att påverka innehållet.

Anvisningen syftar till att främja regelbunden användning av enhetliga hörandeförfaranden. Målet är att öka öppenheten och intressentgruppernas möjligheter att delta i författningsberedningen. Hörandet kan på detta sätt också förbättra beredningens kvalitet och öka förtroendet för demokratiskt beslutsfattande. Målet är en lagstiftning som fungerar också i praktiken.

Hittills har man vid författningsberedning följt de allmänna principerna för förvaltningen och anvisningarna för hörande av intressentgrupper. I sin halvtidsöversyn av regeringsprogrammets genomförande ansåg regeringen att statsrådet bör utfärda ett principbeslut om hörandeförfarandet vid författningsberedning.


Närmare upplysningar:
överdirektör Pekka Nurmi, tfn 09 1606 7670, e-post: fö[email protected]
konsultativ tjänsteman Maija Salo, tfn 09 1606 7969, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen